Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej [WF-FI-N11-HF4] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia filozofii współczesnej [WF-FI-N11-HF4]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 310
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Płotka
Strona domowa grupy: http://-
Literatura:

1. F. Nietsche, "Tako rzecze Zaratustra", tłum. W. Bernet, różne wydania

2. R. Rorty, "Solidarność czy obiektywność", w: tenże, "Obiektywność, relatywizm i prawda", Warszawa 1999, s. 35-54

3. J.F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna", Warszawa 1997

4. E. Husserl, "Idea fenomenologii", Warszawa 1990 [także inne wydania], fragmenty

5. R. Ingarden, "Książeczka o człowieku", różne wydania

6. M. Heidegger, "Bycie i czas", Warszawa 2004 [także inne wydania], fragmenty

7. E. Levinas, "Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności", Warszawa 2002.

8. R. Chisholm, "Co to jest argument transcendentalny?", "Principia" IV, 1991

9. L. Wittgenstein, "Dociekania filozoficzne, Warszawa

10. G. Ryle, "Czym jest umysł?", Warszawa 1970, fragmenty

11. T. Nagel, "Jak to jest być nietoperzem", w: tenże, "Pytania ostateczne", Warszawa 1997

12. A. Clark, D. J. Chalmers, "Umysł rozszerzony", w: "Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje", red. M. Miłkowskiego, R. Poczobuta, Warszawa 2008

13. T. Fuchs, "Fenomenologia i psychopatologia", w: "Główne problemy współczesnej fenomenologii", Warszawa 2017.

Zakres tematów:

1-4 - Wprowadzenie; elementy rozważań filozoficznych Nietzschego

5-6 - Wybrane zagadnienia postmodernizmu; kategorie solidarności i obiektywności; problem uprawomocnienia współcześnie (Rorty, Lyotard)

7-8 - Maksymalistyczny projekt fenomenologii (Husserl)

9-10 - Elementy refleksji fenomenologicznej na przykładzie rozważań Ingardena

11-12 - Projekt analityki jestestwa i pytania o jego aktualność (Heidegger)

13-14 - Francuska filozofia Innego jako jeden z nurtów filozofii współczesnej (Levinas)

15-18 - Analityczny model filozofii: analiza schematów argumentacyjnych oraz filozofia języka potocznego (Wittgenstein, Chisholm)

19-20 - Klasyczna filozofia umysłu: "wiedza-że" i "wiedza-jak" (Ryle)

21-22 - Współczesna filozofia umysłu: problem świadomości, fizykalizm (Nagel)

23-24 - Model umysłu rozszerzonego: zalety i wady nowych propozycji w filozofii współczesnej (Chalmers, Clark)

25-30 - Problem poznania ucieleśnionego i wykorzystanie filozofii w kontekstach interdyscyplinarnych (Fuchs)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, przede wszystkim opracowań i tekstów źródłowych; metoda stolików eksperckich; dyskusja punktowana

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku zajęć ćwiczeniowych: praca z tekstem oraz metody aktywizacyjne: pogadanka, praca w grupach. W ramach zajęć na kolejnych zajęciach studenci zapoznają się z kolejnymi istotnymi dla zrozumienia przemian filozofii współczesnej tekstami. Praca z tekstem polega na identyfikacji głównych pojęć dla danego nurtu filozoficznego lub autora, wskazaniu na podstawowe rysy stosowanej metody oraz ewentualnym streszczaniu wybranych fragmentów omawianych prac.

Na ocenę końcową zajęć ćwiczeniowych mają wpływ trzy elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

3) Ocena z pracy pisemnej.

W przypadku obecności (poświadczonej wpisem na listę obecności) obowiązuje następująca skala:

1 nieobecność - 5,0

2 nieobecności - 4,0

3 nieobecności - 3,0

4 i więcej nieobecności - 2,0

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem pisemnym w postaci kolokwium pisemnego. Pytania zamknięte (80 proc.) i otwarte (20 proc.) dotyczą zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstów przerabianych podczas kursu.

Praca pisemna o długości 2.000-3.000 słów (bez bibliografii) na wybrany temat z zakresu filozofii współczesnej. Temat pracy wybiera indywidualnie student w czasie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć. Jeżeli temat nie został wybrany w tym terminie: temat zostaje określony przez prowadzącego zajęcia. Pracę należy złożyć na 3 zajęcia przed końcem kursu. Ocenie podlega struktura prac, koherentność argumentów, jasność wypowiedzi, dobór literatury oraz konkluzywność.

Ostateczna ocena jest średnią trzech ocen, przy czym za obecność jest to 1/4 wartości ostatecznej oceny, za pracę pisemną to 1/4, zaś kolokwium pisemne 1/2.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)