Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe [WM-I-S1-E2-PO] Semestr letni 2021/22
Laboratorium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Programowanie obiektowe [WM-I-S1-E2-PO]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 119
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jakub Gąsior
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

METODY DYDAKTYCZNE DLA WSZYSTKICH EFEKTÓW UCZENIA - laboratorium

metoda problemowa, metoda ćwiczebna

SPOSOBY WERYFIKACJI DLA WSZYSTKICH EFEKTÓW UCZENIA - laboratorium

weryfikacja podczas zajęć, zadanie semestralne

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania oceny pozytywnej trzeba zaliczyć zajęcia laboratoryjne i zadanie semestralne.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE:

Na każdych zajęciach można uzyskać 0, 6, 7, 8, 9 lub 10 pkt.

Zajęcia zaczynają się od wejściówki. Jej zaliczenie nie daje punktów, ale uprawnia do przystąpienia do rozwiązywania zadań. Na zajęciach zawsze ustalony jest minimalny zestaw zadań do realizacji. Wykonanie tego zestawu w całości gwarantuje co najmniej 6 pkt. Niewykonanie tego zestawu – 0 pkt. Nie ma praktyki przyznawania 1, 2, 3, 4 lub 5 pkt. za wykonanie części minimalnego zestawu zadań.

Oprócz zadań zestawu minimalnego podawane są na zajęciach jeszcze inne zadania, za które można zdobyć pozostałe 4 punkty.

Można mieć tylko 3 razy 0 pkt. za udział w zajęciach. Jeżeli przydarzy się to 4 razy, jedne zajęcia można odrobić na koniec semestru. Odrobienie polega na samodzielnym wykonaniu na ostatnich zajęciach dodatkowego zadania, którego zakres dotyczy całego materiału, niezależnie od tego, które zajęcia zostały zaliczone na zero i są odrabiane.

Zadania należy wykonać w trakcie zajęć w pracowni komputerowej. Zadania oddane po terminie zajęć (np. dokończone w domu) nie będą oceniane.

Jedynym środowiskiem programistycznym, w którym można wykonywać programy, jest Visual Studio w wersji zgodnej z wersją zainstalowaną na komputerach w pracowni.

ZADANIE SEMESTRALNE:

Aby zaliczyć zadanie semestralne należy najpóźniej na siedem dni przed ostatnimi zajęciami lab. w semestrze oddać do oceny prowadzącemu (kod źródłowy programu opatrzony odpowiednimi komentarzami; dokumentację, obejmującą: manual, diagram klas, oraz specyfikację danych wejściowych i wyjściowych; przykładowe dane wejściowe).

Za zadanie semestralne oddane w terminie można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oddanie powyższego zestawu po tym terminie powoduje zmniejszenie maksymalnej liczby punktów do uzyskania za zadanie semestralne do 80%. Zadania oddane zbyt późno, np. na dzień przed ostatnimi zajęciami w semestrze, mogą nie zostać sprawdzone, co skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń.

Brak któregokolwiek z komponentów powyższego zestawu dyskwalifikuje zgłoszone rozwiązanie zadania semestralnego.

W programie muszą zostać zastosowane techniki i technologie obiektowe, których lista zostanie podana przez prowadzącego przy okazji rozdawania tematów zadań semestralnych. Brak wykorzystania technologii z listy będzie powodował obniżenie oceny za zadanie semestralne, nawet jeżeli udało się zrealizować kompletną funkcjonalność programu ustaloną w założeniach projektowych.

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej z zajęć lab. jest spełnienie łącznie następujących trzech wymagań:

1. zebranie co najmniej połowy ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (licząc razem za zajęcia i zadanie semestralne),

2. niezaliczenie nie więcej niż trzech zajęć w semestrze,

3. zaliczenie zadania semestralnego, tj. uzyskanie za niego co najmniej połowy z możliwych do uzyskania punktów.

Skala ocen dla procentowej liczby możliwych do zdobycia punktów:

(0-50%>: 2

(50-60%>: 3

(60-70%>: 3.5

(70-80%>: 4

(80-90%>: 4.5

(90-100%>: 5

Uwagi:

I rok, I st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)