Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej [WF-ZPS-RW1] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej [WF-ZPS-RW1]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021/22] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 12:00 - 13:30
sala 1440
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 28
Prowadzący: Paulina Rosińska
Literatura:

Materiały są zamieszczane na platformie e-learningowej

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Wprowadzenie w metodę projektową.

2. Przygotowanie karty projektów. Podstawowe pojęcia z zakresu rewalidacji. Diagnoza i WWRD

2. Kwestionariusze HPI, PAC - diagnoza i drogi rewalidacji.

3. 4. Praca projektowa

5. Ogólne zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej oraz alternatywnej komunikacji

6. Metoda ruchu rozwijającego V.Sherborne- propozycja pracy z dzieckiem autystycznym lub/i z niepełnosprawnością intelektualną. Metoda Christophera i Marianny Knill

7 8. Podsumowanie zajęć, prezentacja projektów

Treści programowe mogą ulec modyfikacji- w zależności od potrzeb słuchaczy

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Interaktywny mini- wykład, dyskusja,

metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach projektowych

Metody i kryteria oceniania:

Punkty ECTS

uczestnictwo w zajęciach 16

przygotowanie projektu 16

[30/15=2]

Liczba ECTS= Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności- zarówno usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona).

Aktywne uczestnictwo

Praca projektowa- oceniane efekty wiedzy, umiejętności, kompetencji

Na ocenę 5

Student aktywnie uczestniczy w pracy grupowej (np jest liderem projektu). Nie jest konfliktowy. Wnosi swój duży wkład wiedzy oraz zaangażowania w projekt. Projekt jest ciekawy pod względem treści jak i wykonania.

Na ocenę 4

Student aktywnie uczestniczy w pracy grupowej. Nie jest konfliktowy. Wnosi swój wkład wiedzy oraz zaangażowania w pracę grupy. Sam projekt jest ciekawy pod względem treści, wykonanie może być mniej oryginalne

Na ocenę 3

Student rzadko aktywnie uczestniczy w pracy grupowej. Bywa konfliktowy. Wnosi swój niewielki wkład wiedzy oraz zaangażowania w pracę grupy. Sam projekt jest mało oryginalny pod względem formy przekazu i treści

Na ocenę 2

Student nie uczestniczy aktywnie uczestniczy w pracy grupowej. Nie wnosi żadnego wkładu własnego. Może wręcz utrudniać pracę w grupie )poprzez brak wykonywania przydzielonych zadań przez lidera).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)