Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych [WM-I-BDA] Semestr letni 2021/22
Laboratorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bazy danych [WM-I-BDA]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Tomasz Eisenbardt
Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki baz danych

2. Przykład relacyjnej bazy danych

3. Pierwsze kroki w MySQLu

4. Operacje:

- tworzenia bazy danych i przełączania między bazami,

- tworzenie i modyfikacja tabel,

- zapełnianie tabel danymi

5. Proste zapytania.

6. Operacje modyfikacji tabel, indeksy, złączenie poprzez klauzulę WHERE

7. Funkcje statystyczne agregujące, grupowania

8. Operacje połączenia tabel baz danych w zapytaniach (WHERE, INNER JOIN, NATURAL JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN)

9. Złączenie UNION

10. Prawa dostępu do bazy danych. Polecenia CREATE USER, GRANT, REVOKE

11. Funkcje i procedury składowane, polecenia: CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, CALL

12. Procedury i funkcje składowane - c.d.

13. Triggery - wprowadzenie

14. Triggery - c.d.

15. Pokazy projektów semestralnych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

pokaz, ćwiczenie, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Wiodący jest projekt semestralny: baza danych. Projekty są przygotowywane indywidualnie i przydzielane przez wykładowcę w trakcie jednych z pierwszych zajęć.

Potwierdzeniem obecności i czynnej pracy w trakcie zajęć jest przesłanie rozwiązań zadań w podanym przez wykładowcę terminie. Brak jednego z zadań nie powoduje żadnych konsekwencji, natomiast każdy następny brak powoduje obniżenie oceny końcowej o połowę.

Tzn. osoba, która uzyskała db+ z projektu, ale nie przesłała 3 zadań otrzymuje tylko ocenę dst+.

Osoby, które nie przesłały więcej nie połowy zadań nie mają prawa do zaliczenia i obrony projektu semestralnego.

Termin poprawkowy polega na rozwiązywaniu zadań z SQLa w trybie synchronicznym.

Uwagi:

Link do kanału Ms Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:5nPlMXQNWUFB8sQYNmUNic6wYqc9Y9uFY2QZ16-jR2Q1@thread.tacv2/1645433050378?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%221b3aecbc-c65a-472e-9608-577db550f9ed%22%7D

Link do serwisu do przedmiotu na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28046

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)