Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości [WF-ZPS-N-PSO] Rok akademicki 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia osobowości [WF-ZPS-N-PSO]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021/22] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
raz na miesiąc w sobotę, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
co druga sobota (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 46
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Włodzimierz Strus
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 3.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Strus, W. Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49.

Literatura uzupełniająca:

McCrae, R., Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wyd. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (2006). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2 (s. 525-560).

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A Synthesizing Model of Personality Based on the Big Five. Review of General Psychology, 18(4), 273–286.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o osobowości. Pojęcie osobowości. Miejsce psychologii osobowości wśród innych dyscyplin psychologii. Podstawowe problemy psychologii osobowości. Kryteria teorii osobowości.

2. Podstawowe nurty teoretyczne w psychologii osobowości. Sposoby interpretacji cech we współczesnej psychologii. Podejście dyspozycyjne i podejście deskryptywne

3. Model Wielkiej Piątki a Pięcioczynnikowy Model Osobowości i Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości

4. Patologiczna Wielka Piątka – nowe modele zaburzeń osobowości w ujęciu DSM-5 oraz ICD-11

5. Poza Wielką Piątkę: model HEXACO i alternatywne modele cech niższego rzędu

6. Cechy wyższego rzędu – empiryczne odkrycie i znaczenie teoretyczne. Cybernetyczna Teoria Wielkiej Piątki

7. Kołowy Model Metacech Osobowości

8. Kontrowersje wokół teorii cech – charakterystyczne przystosowania, sytuacjonizm, dynamika, indywidualność

9. Od teorii uczenia się do teorii poznawczo-społecznych. Poznawcze teorie osobowości

10. Klasyczne teorie psychoanalityczne

11. Teorie neopsychonalityczne. Teorie relacji z obiektem

12. Teorie nurtu organicystycznego. Teorie egzystencjalne i narracyjne ujęcia osobowości

13. Personalistyczna koncepcja osobowości

14. W kierunku integracji i syntezy wiedzy o osobowości człowieka

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład uzupełniony prezentacją i dyskusją.

Weryfikacja: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Zaliczenie egzaminu wymaga odpowiedzi na minimum 15 pytań. Ocena dobra od minimum 20 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 25. Dopuszczalna jest forma egzaminu ustnego.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się zdalnie przez Ms TEAMS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)