Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-BWZ-SL-V] Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-BWZ-SL-V]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 10:30 - 12:45
sala 419
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Sowiński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeI6f-Xx-R2sICiPc1tF9GzsyEHhV2xgZMegs8izhp081%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a52c8e7a-5b39-449b-b56c-1584e16fb508&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

R. Zenderowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, dowolne wydanie.

S. Nowak, Metodologia nauk społecznych, PWN, dowolne wydanie.

Literatura przedmiotu właściwa dla problematyki poszczególnych prac.

Zakres tematów:

Celem seminarium w I semestrze jest praca nad przygotowaniem pracy licencjackiej.

Tez zasadniczy cel osiągany jest poprzez:

- Ustalanie tematów prac.

- Ustalenie struktury prac.

- Sprawozdawanie z pisania pracy.

- Napisanie pierwszego fragmentu pracy.

- Omówienie pierwszego fragmentu poszczególnych prac.

Tematyka prac preferowana na seminarium.

1. Geopolityka.

- Sytuacja geopolityczna współczesnego świata.

- USA, Chiny, inni pretendenci do światowego przywództwa.

- Sytuacja geopolityczna współczesnej Polski.

- Polska w UE i NATO.

- Współczesnej państwo narodowe.

- Energia i ekologia. Wymiar geopolityczny.

2. Współczesne konflikty społeczne.

- Polaryzacja społeczna i polityczna współczesnej Polski.

- Wybrane przykłady konfliktów we współczesnej Polsce.

- Konflikty etniczne i społeczne współczesnej Europy i współczesnego świata.

3. Bezpieczeństwo publicznej współczesnej Polski.

- Czynniki zagrażające bezpieczeństwu wewnętrznemu współczesnej Polski.

- Lokalny wymiar bezpieczeństwa.

- Wpływ instytucji samorządowych i pozarządowych na budowanie bezpieczeństwa publicznego.

4. Temat zaproponowany przez uczestnika i zaakceptowany przez promotora… .

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zasady pracy na seminarium.

1. Docelowo (po końcu II semestru) praca licencjacka powinna mieć objętość ok. 40-50 stron.

2. Praca na seminarium ma charakter wspólnej rozmowy, a nie serii indywidualnych konsultacji.

3. Piszący poszczególne fragmenty rozpraw licencjackich uczestnicy seminarium zobowiązani są do szczególnego pilnowania aby ich tekst miał charakter samodzielny!

4. Uczestnicy seminarium proszeni są o archiwizowanie źródeł (lub kopi źródeł), z których korzystają pisząc prace.

5. Celem upewnienia się o samodzielnej pracy nad rozprawą licencjacką prowadzący seminarium na każdym etapie rezerwuje sobie prawo do: poproszenia o przedłożenie mu do wglądu źródeł omawianych w pracy (lub ich kopi), sprawdzenia dokładnej znajomości tekstu rozprawy, oraz sprawdzenia przedłożonego tekstu w programie antyplagiatowym.

6. Jakiekolwiek stwierdzone próby plagiatu, czy nieznakowanych zapożyczeń w tekście, będą skutkowały przerwaniem pracy nad tym tekstem!

7. Oznaczone (cudzysłowem) cytaty są jednie uzupełnieniem tekstu pracy a nie jej istotą i nie powinny przekroczyć zakresu 5-10% w wymiarze rozdziału pracy, mx. 30-40% w wymiarze strony.

8. Promotor nie pełni funkcji redaktorskich czy korektorskich.

9. Zadbanie o właściwy poziom edytorski pracy (który jest warunkiem dopuszczenia do jej obrony) jest zadaniem piszących prace.

Metody i kryteria oceniania:

II. Warunki zaliczenia seminarium w I semestrze.

1. Regularna obecność na seminarium. (Limit jednej nieobecności)

2. Regularna praca na seminarium zgodnie z jego planem.

3. Napisanie pierwszego fragmentu pracy dyplomowej (min. 10 stron) na temat i w formie zaakceptowanej przez promotora.

Uwagi:

prof. S. Sowiński

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)