Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 1423
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Waldemar Klinkosz
Literatura:

Bedyńska, S., Brzezicka, A. (red.) (2007). Statystyczny drogowskaz.Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wyd. Akademica.

Brzeziński, J. (2002). Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, s. 333-334. Gdańsk: GWP.

Brzeziński, J. (1978). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Harasimiuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Wyd. LiberiLiberi.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i statystyce. Warszawa: PWN.

Nęcki, E., Stocki, R. (1999). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.

Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1) Nabywanie umiejętności poszukiwania tematów badawczych.

2) Stawianie problemów naukowych w oparciu o źródła naukowe.

3) Metodologia badań naukowych.

4) Sposoby rozwiązywania problemów badawczych.

5) Metody analizy danych psychologicznych (jakościowa i ilościowa).

6) Wykorzystywanie danych empirycznych w diagnostyce i poradnictwie psychologicznym.

7) Kształtowanie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

8) Nabywanie umiejętności naukowego opracowywanie zagadnień z psychologii i ustnego przedstawiania wyników badań empirycznych.

9) Etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych.

10) Prezentacja multimedialna jako sposób upowszechniania wiedzy i wyników badań własnych podczas konferencji naukowej.

11) Kryteria oceny prac naukowych.

12) Poster jako zwięzły sposób prezentacji wyników badań naukowych.

13) Prezentacja przez studentów własnego projektu badawczego część I - dyskusja.

14) Prezentacja przez studentów własnego projektu badawczego część II - dyskusja.

15) Omówienie prac pisemnych studentów – wnioski końcowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- Metody aktywizujące i problemowe.

- Praca indywidualna (m.in. poszukiwanie własnych tematów badawczych przez studenta, prezentacja zagadnień z literatury z zakresu psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych, w tym także tekstów w języku obcym).

- Praca grupowa (dyskusja nad problemami badawczymi, sposobami analizy i interpretacji wyników badań empirycznych).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena śródsemestralana przygotowanej prezentacji multimedialnej problemu naukowego.

Ocena końcowa zredagowanej pracy teoretyczno-empirycznej według kryteriów:

- poprawności redakcyjnej, treściowej i naukowej

- adekwatności korzystania z literatury przedmiotu

- zgodności z postawionym problemem badawczym.

- poprawności sformułowanego tematu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)