Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 1451
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zdzisław Kobos
Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Zakres tematów:

1) Sposoby korzystania ze źródeł wiedzy

2) Działalność naukowa i jej uwarunkowania- I

3) Działalność naukowa – kariera II

4) Zasad realizacji prac naukowych,

5) Przygotowania wystąpienia ustnego (multimedialnego) na konferencję naukową

6) Przygotowania posteru

7) Zasady wygłaszania referatu

8) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -I

9) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -II

10) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -III

11) Koła naukowe i ich rola w rozwoju intelektualnym studentów

12) Koła naukowe i ich rola w rozwoju intelektualnym- aplikacje, kazuistyka

13) Kryteria oceny prac naukowych

14) Recenzje prac naukowych

15) Podsumowanie prac empirycznych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

-prezentacje multimedialne,

-filmy dydaktyczne,

-analiza literatury,

-dyskusje

Metody i kryteria oceniania:

etody oceny:

• semestralna praca pisemna - termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna - (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach analizy literatury i źródłach badań w psychologii pracy, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, bardzo dobrze potrafi zapanować i wykonać badania naukowe, bardzo dobrze potrafi przygotować: raport, poster, prezentację multimedialną,

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach analizy literatury i źródłach badań w psychologii pracy, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, dobrze potrafi zapanować i wykonać badania naukowe, dobrze potrafi przygotować: raport, poster, prezentację multimedialną,

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach analizy literatury i źródłach badań w psychologii pracy, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, słabo potrafi zapanować i wykonać badania naukowe, słabo potrafi przygotować: raport, poster, prezentację multimedialną,

ocena niedostateczna (2) – student nie zna nowoczesnych metod badań w psychologii pracy, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii pracy i nie potrafi sporządzić raportu badawczego;

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)