Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 1437
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Ryś
Literatura:

Literatura dobrana adekwatnie do problemu

Zakres tematów:

1) Nabywanie umiejętności poszukiwania tematów badawczych.

2) Stawianie problemów naukowych w oparciu o źródła naukowe.

3) Poznanie metodologii badań naukowych.

4) Poznanie metod badań dotyczących wybranych problemów badawczych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- Metody aktywizujące i problemowe.

- Praca indywidualna (m.in. poszukiwanie własnych tematów badawczych przez studenta, prezentacja zagadnień z literatury z zakresu psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych, w tym także tekstów w języku obcym).

- Praca grupowa (dyskusja nad problemami badawczymi, sposobami analizy i interpretacji wyników badań empirycznych).

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zdolny do projektowania badań empirycznych. Umie wyróżnić zmienne i postawić hipotezy. Zna w szerszym zakresie wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych.

Każdy z uczestników powinien przygotować prezentację koncepcji pracy, która będzie podlegać ocenie. Praca ta stanowi podstawę zaliczenia.

W koncepcji trzeba przedstawić:

Poprawnie sformułowany temat pracy magisterskiej;

Poprawnie sformułowany problem badań;

Poprawnie postawione hipotezy;

Propozycja metod badawczych.

Prezentacja podlega ocenie punktowej:

15 punktów – ocena bardzo dobra

13 punktów - + dobry

11 punktów – dobry

10 punktów - + dostateczny

8 punktów - dostateczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)