Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 4, poziom B2 [WM-I-Z-ANG4] Semestr letni 2021/22
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski 4, poziom B2 [WM-I-Z-ANG4]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Nowosielska
Strona domowa grupy: http://WM-I-Z-ANG4_2021/22_L_LEK_NOW_GR1
Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie internetowej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach 15 godzin;

- przygotowanie do zajęć 15 godzin

- napisanie pracy pisemnej 5 godziny

- przygotowanie do testów 10 godziny

- przygotowanie prezentacji 5 godziny

- lektura dodatkowa 10 godzin

Warunki zaliczenia przedmiotu

a) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do Internetu oraz wyposażonego w kamerę;

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- praca na platformie internetowej; (terminowe i systematyczne wykonywanie zadań na platfromie Moodle)

- przygotowanie i przesłanie krótkiej prezentacji w formie pliku video;

- napisanie testu.

b) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- test 56 pkt;

- wygłoszenie krótkiej prezentacji 10 pkt;

- praca na platformie edukacyjnej 24 pkt; (3 pkt za systematyczną aktywność na każdych zajęciach - 8 zajęć w semestrze)

- praca pisemna 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 59 (0%-59%) – ocena 2,0;

60 - 67 (60%-67%) – ocena 3,0;

68 - 75 (68%-75%) – ocena 3,5;

76 - 83 (76%-83%) – ocena 4;

84 - 91 (84%-91%) – ocena 4,5;

92 - 100 (92%-100%) – ocena 5.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)