Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne - Psychologia w myśli teologicznej [WF-PS-N-KPWT] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium teologiczne - Psychologia w myśli teologicznej [WF-PS-N-KPWT]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 1440
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romuald Jaworski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVl7fKyYGYVTFUB0-6aAcg5DXmgVYWzWgk7hqOZGr0CU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=32c706dd-0daf-4f0e-ad2a-a7ba33932c84&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Bielecka Bogna „Psychologia a życie duchowe” Flos Carmeli 2008.

2. Borys Bogusław „Psychologia pisana życiem” Wyd. Jedność 2001.

3. Dziewiecki Marek „Psycholog w konfesjonale” Wyd. M2012.

4. Grun Anselm „Doświadczyć Boga całym sobą” WAM2002.

5. Hahn Winfried „Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii” Wyd. Koinonia 2008.

6. Kożuch Mieczysław i Poznański Jacek „Czy dzisiaj można formować bez psychologii”. WAM 2002.

7. Krzysteczko Henryk „Poradnictwo duszpasterskie” Wyd. Powiernik Rodzin1998.

8. LaHaye Tim „Temperament a Duch Święty” Wyd. Vocatio 2012.

9. Nowak Antoni J. „Identyfikacja postaw” Red. Wyd. KUL 2000.

10. Padovani Martim H. „Uleczyć zranione emocje. Przezwyciężanie życiowych ran” Wyd. Jedność 2000.

11. Paszkowska Teresa, „Psychologia w kierownictwie duchowym, Wyd KUL Lublin 2006.

12. Urs von Balthasar Hans „Chrześcijanin i lęk” WAM 1997.

13. Cencini Amadeo, Manenti Alessandro, Psychologia i formacja. Wyd. WAM Kraków 2002.

14. van der Poel Cornelius, Dojrzewając przez ból i cierpienie.Wyd. Jedność Kielce 1999.

Zakres tematów:

W części wykładowej podjęte zostaną następujące tematy:

1. Redukcjonizm czy dialog: merytoryczne i metodologiczne podstawy teologii i psychologii

2. Antropologia teologiczna i psychologiczne koncepcje człowieka

3. Teologia sięgająca do psychologii i psychologia inspirowana teologią

5. Znaczenie psychologii dla teologii systematycznej - fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej)

6. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w teologii pastoralnej.

7. Teologiczna i psychologiczna Interpretacje ludzkich doświadczeń: powołania,cierpienia, traumy, przebaczenia, rozwoju, pełni życia, eksatazy, opętania, jasnowidzenia

W części warsztatowej podejmowane będą dyskusje nad tezami na wybrane tematy, przygotowanymi i przedstawionymi przez studentów

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Studenci oceniani są za przygotowanie wprowadzenia do dyskusji i animowanie dyskusji oraz za opracowany esej na wybrany (z zaproponowanych) temat.

Wymagana jest obecność na zajęciach.

Oceniane są: obecność na zajęciach, żywy w nich udział, prezentacja wybranego tematu oraz jakość przygotowanego eseju. Jedna nieobecność w semestrze jest uprawniona, pozostałe mogą spowodować obniżenie oceny końcowej. Nieobecność na połowie zajęć dyskwalifikuje studenta i uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny. Im wyższy poziom zaangażowania w zajęcia i im bardziej interesująca prezentacja i esej tym ocena wyższa.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za przygotowanie wprowadzenia do dyskusji i animowanie dyskusji oraz za opracowany esej na wybrany (z zaproponowanych) temat.

Wymagana jest obecność na zajęciach.

Oceniane są: obecność na zajęciach, żywy w nich udział, prezentacja wybranego tematu oraz jakość przygotowanego eseju. Jedna nieobecność w semestrze jest uprawniona, pozostałe mogą spowodować obniżenie oceny końcowej. Nieobecność na połowie zajęć dyskwalifikuje studenta i uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny. Im wyższy poziom zaangażowania w zajęcia i im bardziej interesująca prezentacja i esej tym ocena wyższa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)