Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne [WSE-EKN-FP] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse publiczne [WSE-EKN-FP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 52
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Jolanta Pakulska
Literatura:

Podstawowa:

S. Owsiak, Finanse publiczne, PWE, 2015

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne, Andrzej Borodo, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2019

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne: uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu

Uzupełniająca:

A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktura, uwarunkowania. PWE 2014

Finanse publiczne, red. nauk. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Zioło M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. C.H.Beck, Warszawa 2014

Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

PKB. Krótka, lecz emocjonująca historia, Diane Coyle, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Finanse samorządu terytorialnego w Polsce problemy i wyzwania, red.Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, Ewa Markowska-Bzducha, Wydawnictwo: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016

Finanse samorządowe, Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk, Wydawnictwo: Difin 2016

Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Joanna Siwińska-Gorzelak, Wydawnictwo: Scholar 2015

S.Żakowska, J.Pakulska, VAT w dochodach budżetowych Polski w latach 2010-2015, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie"2017

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne - pojęcie, podsektory, zakres, funkcje.

2. Budżet państwa - historia, pojęcia, funkcje, zasady.

3. Budżet zadaniowy i Wieloletni Plan Finansowy Państwa.

4. Dochody i przychody budżetu państwa.

5. Wydatki i rozchody budżetowe.

6. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

7. Finanse samorządu terytorialnego.

8. Zasady gospodarki finansowej samorządów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład informacyjny i problemowy

prezentacje, filmy animowane, filmy dydaktyczne, quizy aktywizujące (Hot Potatoes)

zajęcia w MS Teams, kod dostępu umieszczono na platformie moodle: https://e.uksw.edu.pl

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_W02 - test wiedzy

EK1_W04 test wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy na platformie moodle (pytania otwarte i zamknięte)

Rozwiązane quizy na platformie moodle daje podwyższenia oceny końcowej z egzaminu, w przypadku gdy do wyższej oceny będzie brakowało ok 1-2%.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_W02 - test wiedzy

EK1_W04 test wiedzy

Skala ocen:

Ocena dostateczna od 60 %

Poniżej 60% - 2,0

powyżej 60 – 68% - 3,0

powyżej 68 – 76% - 3,5

powyżej 76 – 84% - 4,0

powyżej 84 – 92% - 4,5

Ponad 92% - 5,0

Na ocenę 2 (ndst) student nie posiada wiedzy dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych ani nie posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 3 (dst) student posiada minimalną wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz minimalną wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 3,5 (dst+) student posiada niewielką wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz niewielką wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 4 (db) student posiada wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 4,5 (db+) student posiada dużą wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 5 (bdb) student posiada bardzo dużą wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz bardzo dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Uwagi:

zajęcia zdalne, synchroniczne za pomocą MS Teams

Na platformie moodle: https://e.uksw.edu.pl zamieszczono materiały z zajęć oraz quiz utrwalające wiedzę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)