Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne [WSE-EKN-FP] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse publiczne [WSE-EKN-FP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Pakulska
Literatura:

Podstawowa:

S. Owsiak, Finanse publiczne, PWE, 2015

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne, Andrzej Borodo, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2019

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne: uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu

Uzupełniająca:

A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktura, uwarunkowania. PWE 2014

Finanse publiczne, red. nauk. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Zioło M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. C.H.Beck, Warszawa 2014

Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

PKB. Krótka, lecz emocjonująca historia, Diane Coyle, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Finanse samorządu terytorialnego w Polsce problemy i wyzwania, red.Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, Ewa Markowska-Bzducha, Wydawnictwo: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016

Finanse samorządowe, Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk, Wydawnictwo: Difin 2016

Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Joanna Siwińska-Gorzelak, Wydawnictwo: Scholar 2015

S.Żakowska, J.Pakulska, VAT w dochodach budżetowych Polski w latach 2010-2015, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie"2017

Zakres tematów:

1. Zajęcia stacjonarne. Budżet państwa.

2. Dochody budżetu Polski

3. Wydatki budżetu Polski

4. Deficyt budżetowy

5. dług publiczny

6. Budżet gminy

7. Budżet powiatu

8. Budżet województwa

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

samodzielna praca studentów: przygotowanie opracowań na zadane tematy

zajęcia na platformie moodle: https://e.uksw.edu.pl

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_U01 przygotowane opracowanie

EK1_K07 przygotowane opracowanie

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem zaliczenia jest wykonanie terminowo prac na zadane tematy

dopuszczalne jest niewykonanie 1. pracy

niewykonanie 2 i więcej pracy oznacza brak dopuszczenia do zaliczenia również w sesji poprawkowej

Ocena merytorycznej i formalnej strony pracy.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_U01 przygotowane opracowanie

EK1_K07 przygotowane opracowanie

Na ocenę 2 (ndst) student nie posiada umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz nie posiada kompetencji w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 3 (dst) student posiada minimalne umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz minimalne kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 3,5 (dst+) student posiada niewielkie umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz niewielkie kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 4 (db) student posiada umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 4,5 (db+) student posiada duże umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz duże kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Na ocenę 5 (bdb) student posiada bardzo duże umiejętności analizy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz bardzo duże kompetencje w zakresie oceny skutków prowadzonej polityki budżetowej dla państwa i gospodarki

Uwagi:

Zajęcia asynchroniczne na platformie moodle: https://e.uksw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)