Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia [WF-OB-EKO] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ekologia [WF-OB-EKO]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 308
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Literatura:

Krebs C. 1996 Ekologia, PWN, 735pp.

Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 609 pp.

Zakres tematów:

1.Zajęcia wprowadzające

- informacja o sposobie przebiegu zajęć

- podział na zespoły ćwiczeniowe

- przygotowanie przez zespoły ćwiczeniowe doświadczeń laboratoryjnych

- wybór tematów problemowych do prezentacji przez poszczególne zespoły ćwiczeniowe

2. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie organizmów

- prezentacja przez poszczególne zespoły ćwiczeniowe wybranych tematów dotyczących czynników abiotycznych i biotycznych decydujących o rozmieszczeniu organizmów

- obserwacja, pomiary i opis roślin doświadczalnych w uprawie hydroponicznej

3. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie organizmów – podsumowanie

- obserwacja, pomiary i opis roślin doświadczalnych w uprawie hydroponicznej

- analiza zebranego materiału

- dyskusja

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia hydroponicznego

4. Wybiórczość siedliskowa

- obserwacja zachowania się dżdżownic w różnych warunkach wilgotnościowych

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia

5. Adaptacje organizmów do warunków środowiskowych

6. Relacje między organizmami, drapieżca-ofiara

- modelowe doświadczenia z hipotetycznymi układami drapieżca-ofiara

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

7. Relacje między organizmami, allelopatia

- doświadczenie z dwoma gatunkami roślin – założenie doświadczenia

8. Relacje między organizmami, allelopatia

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań

9. Relacje między organizmami, roślinożerca-roślina

- wybiórczość pokarmowa na przykładzie wybranych gatunków owadów roślinożernych

- omówienie wyników doświadczeń

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

10. Tempo przyrostu populacji

- modelowe doświadczenia z hipotetycznymi populacjami

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

11. Relacje między osobnikami należącymi do tego samego gatunku

- pomiary ślimaków z rodzaju Achatina hodowanych w rożnych wariantach doświadczalnych: a) w warunkach ograniczonego dostępu do pokarmu, b) w warunkach przegęszczenia

- analiza danych dotyczących rozwoju piskląt mew w a) warunkach ograniczonego dostępu pokarmu, b) w warunkach przegęszczenia

- porównanie i omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

12. Zespoły organizmów

- wskaźniki biocenotyczne:

- bogactwo gatunkowe i różnorodność zespołów organizmów na przykładzie zespołów mew

- podobieństwo zespołów organizmów na przykładzie zespołów mew

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań

13. Tempo rozkładu materii organicznej, znaczenie destruentów

- analiza tempa rozkładu ściółki trawiastej, wyłożonej na glebie i nad glebą – porównanie masy ściółki przed i po zakończeniu doświadczenia

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia

14. Monitoring, korytarze ekologiczne – zajęcia terenowe

15. Podsumowanie i zaliczenie zajęć

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- metody praktyczne- ćwiczeniowe – obserwacje i prowadzenie własnych doświadczeń

- metoda stolików eksperckich – studenci planują, i omawiają prowadzone przez siebie doświadczenia w zespołach ćwiczeniowych

- metoda projektu – zespoły ćwiczeniowe prowadzą swoje doświadczenia w ciągu całego semestru. Praca nad projektem składa się z kilku etapów: 1) planowanie doświadczenia, 2) założenie doświadczenia, 3) zbieranie danych, 4) opracowanie i analiza danych, 5) prezentacja i dyskusja wyników

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia praktyczne

- prezentacje ustne

- sprawozdania w formie krótkich doniesień badawczych

Kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyniki swoich badań

- na ocenę 3 (dst.) potrafi w sposób podstawowy zaprezentować wyniki swoich badań

- na ocenę 4 (db) potrafi zanalizować, przedstawić i wyniki swoich badań

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi zanalizować, przedstawić, dyskutować i porównywać swoje wyniki z danymi literaturowymi oraz zaproponować własne wyjaśnienie tych wyników

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)