Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Antropologia ekologiczna [WF-OB-SMAE] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie: Antropologia ekologiczna [WF-OB-SMAE]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zbigniew Łepko
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd38474334c847ac9d6d2f2d1147e5ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=733b745b-6e4e-4656-82c1-2cf761db6e48&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1/ Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, przekł. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Warszawa 1999.

2/ Böhme G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, Warszawa 1998.

3/ Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przekł. J. Merecki, Warszawa 2002.

4/ Hałaczek B., Co ekologię z bioetyką łączy, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)2, 136-158.

5/ Łepko Z., Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Dołęga J. M., Czartoszewski J. W., Skowroński A. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, 135-164.

6/ Łepko Z., Ku ekofilozofii, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)1, 21-34.

7/ Sadowski R., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od Raportu Brundtland, Towarzystwo Na-ukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, ss. 665.

Zakres tematów:

SEMESTR I

1/ Utrwalenie zasad metodyki pisarstwa naukowego (6 godz.)

- budowanie struktury pracy

- typy streszczania tekstów

- zasady sporządzania przypisów

2/ Problematyka biologicznej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym (6 godz.)

- przyroda w człowieku i człowiek w przyrodzie

- kultura jako szczególna forma życia

- zagadnienie chorób cywilizacyjnych

3/ Problematyka psychicznej relacji człowieka do środowiska naturalnego (6 godz.)

- etologiczny postulat estetyki ekologicznej

- filozoficzny projekt estetyki ekologicznej

- zagadnienie cywilizacjnej destrukcji człowieczeństwa

4/ Problematyka etycznej ralacji człowieka do środowiska (6 godz.)

- geneza etyki środowiskowej

- odmiany etyki środowiskowej

- zagadnienie etosu ekologicznego przetrwania ludzkości

5/ Problematyka aktualnie realizowanych prac magisterskich (6 godz.)

- od Homo oekonomicus do Homo oekologicus

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

SEMESTR II

1/ Problematyka uwikłania człowieka w kryzys ekologiczny (12 godz.)

- identyfikacja kryzysu ekologicznego

- zakresy ludzkiego doświadczania kryzysu ekologicznego

- cywilizacyjne przyczyny kryzysu ekologicznego

- grzechy śmiertelne cywilizowanej ludzkości

2/ Problematyka antropolgicznych aspektów techniki(10 godz.)

- geneza techniki

- odmiany techniki

- od techniki do technologii

3/ Problematyka aktualnie ralizowanych prac magisterskich (8 godz.)

- ekologiczny wymiar bezpieczeństwa państwa

- ekologiczne "Szczyty Ziemi"

- lokalne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody właściwe seminarium magisterskiemu z wykorzystaniem platformy Teams.

Metody i kryteria oceniania:

ECTS:

udział w seminarium online na platformie Teams. Kod dostępu - jlsnv1y - 60

przygotowanie do seminarium - 60

konsultacje - 50

przygotowanie pracy pisemnej - 130

SUMA GODZIN 300 [300 : 60 = 5]

LICZBA ECTS - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)