Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania środowiskowego [WF-OB-SYZS] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Systemy zarządzania środowiskowego [WF-OB-SYZS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Embros
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Koźmiński, Andrzej K. i Piotrowski, Włodzimierz (red.) (2013): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

2. Palmer, Russell E. (2010): Przywództwo doskonałe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

3. Embros G., Anthropological Perspective on the Decision-Making Process in Environmental Protection (Antropologiczna perspektywa procesu decyzyjnego w ochronie środowiska), w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 18(2020)4, Warszawa 2020, s. 5-16.

Zakres tematów:

1. Teoria systemów - zagadnienia wprowadzające

2. System i jego otoczenie. Człowiek i środowisko

3. Ochrona środowiska w ujęciu systemowym

4. Zarządzanie w ujęciu systemowym

5. Uwarunkowania procesu decyzyjnego

6. System sterujący M. Mazura i Cykl Deminga

7. Systemy zarządzania środowiskowego

8,9. Norma ISO 14001:2015. Metodyka i definicje

10,11. Wymagania normy

12. Kontekst organizacji

13. Przywództwo

14. Aspekty środowiskowe, ryzyka i szanse

15. Działania operacyjne, ocena efektów działalności i doskonalenie systemu

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, wykład problemowy prowadzony za pośrednictwem MS Teams

Weryfikacja - egzamin ustny

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: dyskusja

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach

Efekt kompetencji

Metoda dydaktyczna: dyskusja

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - 3 pytania (2 pytania ogólne; 1 pytanie szczegółowe); czas na przygotowanie odpowiedzi; możliwość przygotowania notatek pomocniczych.

Indywidualna ocena aktywności na zajęciach - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła zaangażowania studenta na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)