Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria [WSE-EKN-EKNM] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ekonometria [WSE-EKN-EKNM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:05 - 11:35
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 55
Limit miejsc: 58
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Second Bwanakare
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXsEeh8b_UT-E8vzN1geKksMcC5_9zm8UuzDDHSsq1nI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b4c2031b-c49f-479e-96a6-b6c56029781d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Maddala G., (2005), Ekonometria, PWN, Warszawa

Green W.H., (2005), Econometric Analysis, Pearson Prentice Hall

Gajda J., (2004), Ekonometria praktyczna, wyd. Absolwent, Łódź

Welfe A., Grabowski W., (2010), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody nauczania: wykład i interaktywne dyskusje pomiędzy utworzonymi wcześniej grupami studentów

Wiedza: student zna: (1) istotę modeli ekonometrycznych właściwych dla gospodarki przestrzennej, ich specyfikację powiazania z innymi dyscyplinami naukowymi (06GP-A1_W01: S1A_W01, S1A_W07, S1A_W10, P1A_W04, T1A_W03); (06GP-A1_W02: P1A_W01, P1A_W02, S1A_W05);

(2) metody estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych, metody weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych, metody wnioskowania o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego (przedział ufności dla parametrów strukturalnych, testy statystyczne dotyczące wartości parametrów strukturalnych), podstawowe metody wnioskowania o parametrach modeli nieliniowych (06GP-A1_W01: S1A_W01, S1A_W07, S1A_W10, P1A_W04, T1A_W03); (06GP-A1_W03: S1A_ W01,

S1A_ W01, S2A_ W04, S1A_ W05, S1A_ W09, S1A_ W10, S1A_ W11); (06GP-A1_W04: S1A_W01, S1A_W05, S1A_W09); (06GP-A1_W06: S1A_W06, S1A_W07, P1A_W06, P1A_W07, T1A_W07);

(3) oprogramowanie komputerowe EXCEL i GRETLL (06GP-A1_W06: S1A_W06, S1A_W07, P1A_W06, P1A_W07, T1A_W07).

PEK2. Umiejętności (U): student potrafi:

(1) zbudować jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z uwzględnieniem teorii ekonomicznych, (06GP-A1_U02, S1A_U01, P1A_ U01, P1A), (06GP-A1_U03: S1A_U01, S1A_U04, P1A_U05, T1A_U09 ),

(2) wyszukiwać i gromadzić odpowiednie dane statystyczne (06GP-A1_U01: S1A_U02, P1A_U02),

(3) dokonać wyboru zmiennych do modelu, dokonać wyboru metody estymacji parametrów strukturalnych modelu, dokonać oceny merytorycznej i statystycznej (06GP-A1_U05: S1A_U02, P1A_U02, P1A_U03, T1A_U01),

(4) zinterpretować uzyskane wyniki analizy, dokonać oceny merytorycznej i statystycznej modeli nieliniowych oraz interpretacji wyników analizy, zidentyfikować rodzaj modelu wielorównaniowego (06GP-A1_U2: S1A_U01, P1A_ U01, P1A_ U02); (06GP-A1_U06: S1A_U09, S1A_U10).

PEK3 Postawy/Kompetencje (K): student umie:

(1) samodzielnie dokonać analizy zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, (06GP-A1_K01: S1A_K01, S1A_K06, P1A_K01, P1A_K07, T1A_K01),

(2) wykorzystać właściwe oprogramowanie, aktywnie i kreatywnie łączyć wiedzę z ekonomii, statystyki i ekonometrii dla rozwoju społeczności lokalnych i jednostek terytorialnych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju (06GP-A1_K04: S1A_K05), (06GP-A1_K07: S1A_K05),

(3) interpretować i prezentować wyniki analiz statystycznych (06GP-A1_K02: S1A_K03, S1A_K07 06GP- K03), (06GP-A1_K05: S1A_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny: ocena projektu przygotowanego przez małą grupę studentów (50%)

egzamin końcowy (50%).

Uwagi:

Kod zespolu: 22dqap6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)