Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo [WSE-PS-P] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poradnictwo [WSE-PS-P]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7-O3JuuO_eycjDn-JGXss_-poDxyyuUQ2UMHMgiuiQE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e359faeb-d5df-4a63-87e8-b4764bf8f9b4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie Studentów z Sylabusem, zapoznanie z warunkami zaliczenia. Wprowadzenie do problematyki poradnictwa.

2. Stereotypy utrudniające wykonywanie zadań z zakresu poradnictwa.

3. Kompetencje zawodowe pracownika, cechy doradcy, metody działania poradniczego.

4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w sytuacji poradniczej.

5. Diagnoza a model poradnictwa.

6. Podstawowe zasady i dylematy etyczne w poradnictwie.

7. Relacje w pracy socjalnej.

8. Czynniki stresogenne utrudniające relacje interpersonalne.

9. Syndrom wypalenia zawodowego pracownika socjalnego.

10. Poradnictwo skierowane do osób starszych.

11. Uzależnienia jako problem społeczny.

12. Poradnictwo skierowane do osób doświadczających przemocy.

13. Poradnictwo skierowane do osób z niepełnosprawnością.

14. Repetytorium.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie studentom pytań problemowych. Weryfikacja efektów w toku zajęć będzie prowadzona permanentnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć. Ocena formująca z toku zajęć będzie wynikała z zaangażowania studenta w zajęcia i poziomu przygotowania oraz udzielenia odpowiedzi ustnej.

Na ocenę końcową z wykładów składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność - 20%, ocena z zaliczenia ustnego 60%.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)