Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc rodzinie z dysfunkcjami [WSE-PS-PRzD] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pomoc rodzinie z dysfunkcjami [WSE-PS-PRzD]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 418
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Kurtyka-Chałas
Zakres tematów:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca

2. Systemowe rozumienie rodziny jako podstawa pracy socjalnej z rodziną

3. Planowanie pomocy rodzinie w oparciu o systemowe rozumienie rodziny

4. Rodzina dysfunkcyjna - definicje, rodzaje dysfunkcji, mechanizmy

5. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym

6. Specyfika pracy z rodziną przemocową.

7. Praca socjalna z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

8. Praca socjalna z rodziną z problemem niepełnosprawności

9. Umiejętności pracownika socjalnego ważne w pracy socjalnej z rodziną.

10. Empowerment

11.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie

12.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną

13.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach

14. Superwizja w pracy socjalnej

15. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy pracownika socjalnego z rodziną.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza - weryfikacja poprzez przygotowanie prezentacji i pisemne zaliczenie

Umiejętności - przedstawienie prezentacji na forum grupy, udział w ćwiczeniach, scenkach, dyskusjach w trakcie zajęć

Kompetencje społeczne - aktywność podczas zajęć, stawianie pytań problemowych, udział w dyskusjach grupowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Student musi być obecny w dniu, w którym ma przedstawiać swoją prezentację, brak obecności skutkuje oceną niedostateczną z tej części zaliczenia.

30% - przygotowanie prezentacji i jej przedstawienie w ustalonym terminie

30% - zaliczenie pisemne

20% - aktywność podczas zajęć, udział w dyskusjach grupowych, ćwiczeniach, scenkach, zadanie pytań problemowych

20% obecność

Konsultacje

każdy wtorek godz.13.00-14.30 sala 316

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)