Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent rodziny - wybrane zagadnienia [WSE-PS-ARWZ] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Asystent rodziny - wybrane zagadnienia [WSE-PS-ARWZ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 104
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Kurtyka-Chałas
Literatura:

Literatura:

1.Badura-Madej W. (1999) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników

socjalnych, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.

2.De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice:

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

3.De Robertis C., Pascal H. (1999) Postepowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice:

Śląsk Wydawnictwo Naukowe

4.Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej.

Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

5.Łecki K., Szóstka. A. (1999) Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Śląsk

6.Nocun A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się,

rozwiazywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Na czym polega asystentura rodziny?

2.Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodzina

3.Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

4.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

5.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

6. Dysfunkcja środowiska rodzinnego

7.Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

8.Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

9.Postepowanie z klientem, który nie podejmuje rozmowy, praca z oporem i motywowanie do zmiany

10.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

11.Zespół interdyscyplinarny

12.Etyka pracy asystenta rodziny

13.Ewaluacja pracy własnej

14. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, dyskusje grupowe, analizy przypadków (case study, dyskusja grupowa, burza mózgów, praca z tekstem.

Weryfikacja efektów uczenia się:

Wiedza:

EW_01 - Student zdobędzie wiedzę o jednym z głównych środowisk życia człowieka jakim jest rodzina, jej strukturze, dynamice, warunkach optymalnego rozwoju - egzamin pisemny

EW_02 - Student zdobędzie wiedzę na temat dysfunkcji rodziny - egzamin pisemny

EW_03 - Student zdobędzie wiedzę na temat grup i więzi społecznych istotnych dla pracy socjalnej - analizy przypadków (case study).

Umiejętności:

EU_01 - Student dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne w obrębie rodziny dysfunkcyjnej - praca z tekstem, dyskusja

EU_02 - Student potrafi opracować strategię diagnozy i oddziaływania wobec rodziny z dysfunkcją - praca z tekstem, burza mózgów.

EU_03 - Student potrafi wskazywać rozwiązania konkretnych problemów społecznych w obrębie rodziny, prognozować ich przebieg i przewidywać skutki - burza mózgów, dyskusja

Kompetencje:

EK_01 - Student dostrzega potrzebę współpracy z różnymi specjalistami w celu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej - wykład, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

60% egzamin pisemny

20% aktywność na zajęciach

20% obecność

Egzamin w formie pisemnej - 5 pytań otwartych/opisowych.

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Konsultacje w każdy czwartek godz.13.00-14.30 (sala 316)

Link do konsultacji online (po wcześniejszym zgłoszeniu się):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af50571a1772741458e17a4de15342bda%40thread.tacv2/conversations?groupId=27da25f4-b4d5-4732-87a6-87c5869faf86&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)