Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna rodzina polska WSE-SO-WRP
Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesna rodzina polska WSE-SO-WRP
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-18 11:30 : 13:00 sala e-learning
e-learning
2022-01-25 11:30 : 13:00 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Martyna Kawińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4iNcHn6pIjVihktogPIDUY5nh0yKuSQBQsZUk4EM0g41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c082cbc1-6f7f-48b8-aa95-e3520588b51a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

2. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

3. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

4. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

5. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

6. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

7. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

8. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

9. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

10. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

11. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

12. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

13. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

14. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

15. M. Kawińska,Kobiety i mężczyźni wobec starości i starzenia się, w: Kobiece i męskie konteksty życia, red. O. Kotowska-Wójcik, K. Uklańska, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020, s. 81 – 104.

16.M. Kawińska, Koncepcja work-life balance w świadomości pokolenia Y w teorii i praktyce, w: Humanizacja pracy 1(299)2020 (LIII), Płock 2020, s. 83-95

17. M. Kawińska, Uczestnictwo w kulturze jako proces kreacji kultury współczesnej, w: Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów 2018, red. M. Kawińska, S. H. Zaręba, Wydawnictwo WWS, Warszawa 2018 s. 43 – 60

18. M. Kawińska, Rodzicielstwo w obliczu współczesności – teoretyczne i praktyczne refleksje, w: A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, WWS, Warszawa 2018, s. 127-141.

19. M. Kawińska, J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii O związkach, intymności i więziach rodzinnych, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020.

Zakres tematów:

1. Rodzina - problemy definicyjne; współczesna definicja rodziny, wskaźniki, metody badań współczesnej rodziny

2. Kierunki przemian współczesnej rodziny polskiej - ujęcie historyczne, tendencje zmian, czynniki warunkujące zmiany

3. Miłość jako wartość współczesnej rodziny

4. Współczesne dążenia do związku idealnego

5. Rodzina z perspektywy socjologicznej – rodzina jako grupa i instytucja społeczna, interakcje w rodzinie

6. Cykl życia rodziny - teoria cyklu życia rodziny, fazy cyklu, kryzysy w cyklu życia rodziny

7. Funkcje rodziny – typy rodzin, funkcje rodziny, przeobrażenia funkcji rodziny

8. Współczesne rodzicielstwo – znaczenie przemian, jakość współczesnego rodzicielstwa, nowy wizerunek ojca i matki

9. Kierunki przemian w kobiecych rolach małżeńskich i macierzyńskich – uwarunkowania i determinanty przemian, męska kobieta, kobiecy mężczyzna

10. (Nie)stabilność związków małżeńskich

11. Alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego – definicje, typy alternatyw, kohabitacja jako podstawowa alternatywa życia rodzinnego / małżeńskiego

12. Zdrada jako współczesne zagrożenie dla życia rodzinnego

13. Nowe role w rodzinie w życiu osób starszych

14.Wspólczesna rodzina przykłady badań i analiz - GUS, CBOS, PPPiW, czy jest lekarstwo na niską dzietność? czy współczesna rodzina doświadcza kryzysu?

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny z zastosowaniem metody problemowej, analizowanej i weryfikowanej podczas pracy zespołowej studentów.

Student dostrzega, identyfikuje i rozwiązuje problemy badawcze. Czynnikiem aktywizującym jest wyzwalanie pozytywnej motywacji do zdobywania wiedzy i podejmowania działania. Analiza problemów badawczych weryfikowana jest podczas dyskusji.

Aktywność uczestników jest punktowana i stanowi część oceny końcowej.

Wiedza weryfikowana jest podczas egzaminu pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

opanowanie materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

egzamin pisemny, aktywność podczas zajęć

Uwagi:

Wykład jest prowadzony zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze).

Kryterium oceny studenta stanowi suma punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i aktywności podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.