Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 319
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Korczyński
Literatura:

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

So2_W07; s02_W11; sO2_U02; SO2_U03; SO2_U07; SO2_U09; SO2_U10; SO2_K01; SO2_K04

Literatura przedmiotowa:

Hombek D. (2015), Zasady opracowania prac dyplomowych, Wydawnictwo UJK, Kielce.

Jerzewska J. (2014), Przygotowywanie prac dyplomowych, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa, Warszawa.

Kamień J. (2015), Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kasperski M. i in. (2015), Metodyka przygotowania prac dyplomowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Korzeniowski R. (2012), Praca magisterska i licencjacka. Poradnik metodyczny dla studentów, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok.

Pawlik K., Zenderowski R. (2015), Dyplom z internetu. Jak korzystać z internetu, pisząc prace dyplomowe?, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Wójcik K. (2015), Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa.

Zenderowski R. (2015a), Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Zenderowski R. (2015b), Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Literarura aspektowa:

Duraj-Nowakowa K. (2012), Studiowanie literatury przedmiotu, wyd. WAM, Kraków.

Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., (2008), Podstawy stylistyki i retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wolański A. (2008), Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie w zajęcia.

2. Konceptualizacja pracy licencjackiej.

3. Sporządzenie ramowego planu pracy i spisu treści.

4. Pisanie wstępu.

5. Pisanie zakończenia.

6. Charakterystyka pisania pracy naukowej - kwerenda, proces twórczy, operacjonalizacja, finalizacja.

7. Korekta napisanego materiału.

8. Recenzja pracy licencjackiej.

9. Przygotowanie do obrony i egzaminu licencjackiego.

10. Archiwizacja pracy w systemie apd (Archiwum prac dyplomowych).

11. Złożenie drugiego rozdziału pracy licencjackiej

12. Konsultacje odnoszące się do trzeciego rozdziału pracy licencjackiej.

13. Konsultacje odnoszące się do trzeciego rozdziału pracy licencjackiej.

14. Złożenie trzeciego rozdziału pracy licencjackiej.

15. Wnioski końcowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podczas seminarium licencjackiego studenci referują postępy w sporządzaniu swojej pracy dyplomowej, natomiast prowadzący sprawdza i opiniuje przedłożony materiał. Następuje praktyczne sprawdzenie umiejętności konceptualizacji problematyki, rzeczowego pisania rozprawy naukowej oraz technicznych aspektów pracy, m.in. sporządzanie bibliografii załącznikowej i cytacji.

Studenci przedstawiają cyklicznie swoje spojrzenie na pracę, jej tematykę, poruszone problemy i aspekty oraz wnioski końcowe.

Finalnym zaliczeniem seminarium jest oddanie do dziekanatu oprawionej oraz gotowej pracy licencjackiej mającej formalny status maszynopisu.

Udział w seminarium 30 godzin.

Przygotowanie do napisania pierwszego i drugiego rozdziału pracy 20 godzin.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 5 godzin.

Konsultacje 20 godzin.

Suma 75 godzin.

SUMA GODZIN: 75 = ok. 3 ECTS

E-learning będzie pomocny w przekazywaniu wiadomości, notatek i dyskusji poza godzinami wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą postępy w pisaniu pracy dyplomowej oraz jej jakość (systematyczność, rzeczowość, umiejętność definiowania pojęć z żargonu socjologicznego, teoretyzowania i egzemplifikacji). Prowadzący dużą wartość przykłada do konsekwencji w pisaniu pracy oraz estetyki.

Na ocenę składa się:

udział w seminarium na podstawie listy obecności: 10%.

Napisanie i złożenie w dziekanacie pracy licencjackiej: 90%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)