Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 1522
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Lendzion
Literatura:

Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterką, doktorską. Warszawa 2005

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2004.

Franciszek Bereźnicki, Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii : poradnik dla studentów, Kraków 2015

Zakres tematów:

W semestrze letnim studenci kontynuują pisanie pracy licencjackiej oraz przygotowują się do obrony i egzaminu licencjackiego;

1. Przypomnienie zasad formalnych pisania pracy licencjackiej;

2. Pisanie przez studentów poszczególnych części pracy - rozdz. 1; rozdz. 2 i rozdz. 3;

- dopracowanie poszczególnych rozdziałów;

- systematyczne sprawdzanie poszczególnych fragmentów pracy;

3. Zasady pisania wstępu i zakończenia pracy;

4. Kwerenda bibliograficzna - przygotowanie bibliografii

5. Etyczne wymiary pisania pracy – plagiat;

6. Przygotowanie pracy do złożenia w systemie APD;

7. Recenzja pracy licencjackiej;

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

SO2_W07; s02_W11; sO2_U02; SO2_U03; SO2_U07; SO2_U09; SO2_U10; SO2_K01; SO2_K04

metody dydaktyczne - praca pisemna, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach;

sposoby weryfikacji:

- w zakresie wiedzy W07; W11 - student posiada wiedzę na temat metod i technik pozyskiwania danych właściwych dla socjologii, które pozwalają opisywać struktury i procesy społeczne; zna zasady pisania pracy naukowej; weryfikacja - praca pisemna (student oddaje do sprawdzenia kolejne fragmenty pracy licencjackiej napisanej zgodnie z zasadami pisania prac naukowych)

- w zakresie umiejętności U02, U03; U09; U010 - student potrafi wykorzystać zarówno dane zastane jak i pozyskać dane do analizowania konkretnych zjawisk społecznych, potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk społ., weryfikacja - praca pisemna (student oddaje do sprawdzenia kolejne fragmenty pracy licencjackiej napisanej zgodnie z zasadami pisania prac naukowych); dyskusja - omówienie pracy pisemnej;

- w zakresie kompetencji K01;K04 - student potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności; weryfikacja - praca pisemna (student oddaje do sprawdzenia kolejne fragmenty pracy licencjackiej napisanej zgodnie z zasadami pisania prac naukowych), dyskusja;

Metody i kryteria oceniania:

80% - praca pisemna (oddawanie w terminie poszczególnych części pracy licencjackiej oraz nanoszenie ewentualnych uwag promotora)

10% - obecność

10% - aktywność na zajęciach (udział w dyskusji);

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie zaakceptowania przez promotora całości pracy licencjackiej i złożenia gotowej do obrony pracy w dziekanacie;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)