Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 109a
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Wróblewska-Skrzek
Literatura:

1. Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich (wyd. VII), 1. CeDeWu, Warszawa 2014.

2. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

3. Marcus Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. C. Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.

Zakres tematów:

Program seminarium związany jest kręgami tematycznymi, które korespondują z zainteresowaniami studentów oraz promotora jak:socjologia relacji interpersonalnych oraz rodziny, socjologia emocji i miłości, płeć społeczno-kulturowa a socjalizacja do ról społecznych, jakość życia ludzi młodych.

Tematy:

1.Pisanie poszczególnych części pracy - rozdz.3.1

2. Pisanie poszczególnych części pracy - rozdz.3.2

3. Pisanie poszczególnych części pracy - rozdz. 3.3

4. Korekta poszczególnych części pracy;

5. Pisanie wstępy

6. Pisanie zakończenia

7. Konsultacje odnoszące się do całości pracy

9. Korekta i autokorekta całości pracy

10. Recenzja pracy

11. Plagiat i autoplagiat

12. Opracowanie tez do obrony

13. Opracowanie tez do obrony cd.

14. Opracowanie tez do obrony cd.

15. Wnioski końcowe

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

SO2_W07; s02_W11; sO2_U02; SO2_U03; SO2_U07; SO2_U09; SO2_U10; SO2_K01; SO2_K04

Metody - praca z tekstem źródłowym, praca z tekstem własnym, dyskusja, praca indywidualna oraz praca w grupach; napisanie autorskiej pracy dyplomowej oraz jej obrona

EW - Student posiada wiedzę z zakresu socjologii pozwalającą na formułowanie określonych problemów badawczych oraz je interpretuje w kontekście metod badań socjologicznych - przygotuje opis problemu badawczego oraz kwerendę biblioteczną;

EU- Student potrafi argumentować i bronić postawionej tezy - pisanie poszczególnych części pracy i wspólna dyskusja wokół stawianego problemu badawczego; Posiada umiejętności związane z pisaniem pracy licencjackiej -przypisy, bibliografia, konstrukcja wywodu - weryfikacja pracy przez Promotora;

EK- Student potrafi oceniać kolejne etapy pracy ukierunkowane na osiągnięcie celu - weryfikacja: napisanie (i zatwierdzenie przez promotora) pracy licencjackiej i jej obrona;

Udział w seminarium 30 godz.

Przygotowanie kompletnej pracy: 40 godz.

Analiza materiałów źródłowych 5 godz.

Suma godzin: 75=około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie zaakceptowania przez promotora pracy licencjackiej (Promotor ma 14 dni na sprawdzenie poszczególnych części pracy) i dopuszczenie Studenta do jej obrony;

60% - praca pisemna

5% - obecność na zajęciach

10% konsultacje

10% - aktywność na zajęciach (udział w dyskusji)

15% - terminowość w nadsyłaniu kolejnych części pracy

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)