Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego [WSE-SO-PiRPB] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego [WSE-SO-PiRPB]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 1543
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Lendzion
Literatura:

Dominik Batorski, Marta Olcoń−Kubicka, PROWADZENIE BADAŃ PRZEZ INTERNET – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA METODOLOGICZNESTUDIA SOCJOLOGICZNE 2006, 3 (182);

Ewa Jarosz, DZIECKO I DZIECIŃSTWO – DIALEKTYKA KONSTRUKTÓW

W DYSKURSIE SPOŁECZNYM I NAUKOWO-BADAWCZYM, STUDIA EDUKACYJNE NR 50/2018;

DANIEL MIDER, JAK BADAĆ OPINIĘ PUBLICZNĄ W INTERNECIE?

EWALUACJA WYBRANYCH TECHNIK BADAWCZYCH, Przegląd Socjologiczny 62(2013);

Zakres tematów:

Na zajęciach wykładowca omawia kolejne etapy projektu, które następnie studenci przygotowują w grupach:

1. Wybór tematu projektu

2. Uzasadnienie wyboru tematu

3. Zdefiniowanie problemu badawczego

4. Określenie celu badania

5. Opracowanie paradygmatu

6. Określenie hipotez badawczych

7. Opracowanie metody badań

8. Przygotowanie narzędzia badawczego - kwestionariusza ankiety

9. Przegląd literatury przedmiotu;

10. Przeprowadzenie badań ankietowych

11.. Analiza merytoryczna z przeprowadzonego badania

12. Wnioski

Sporządzenie kompletnego raportu z przeprowadzonych badań

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metody dydaktyczne - omówienie poszczególnych etapów projektu, dyskusja, praca zespołowa;

w zakresie wiedzy SO1_W06; W07 - Sporządzenie kompletnego raportu z przeprowadzonych badań

w zakresie umiejętności SO1_U02, U08 - przygotowanie w grupach części teoretycznej projektu a następnie przeprowadzenie badań oraz analiza merytoryczna z przeprowadzonych badań

Metody i kryteria oceniania:

45% przygotowanie części teoretycznej projektu

45% przeprowadzenie badań i analiza merytoryczna z przeprowadzonych badań

10% obecność

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)