Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmiany społecznej [WSE-SO-SZS] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia zmiany społecznej [WSE-SO-SZS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 102
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Choczyński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26698
Literatura:

Appelbaum R.P. (1971), Theories of social change, Markham Publishing Company, Chicago.

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, (tł. M. Żakowski), Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Bauman Z. (2013), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, (tł. S. Cieśla), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Etzioni A., Etzioni E. (red.) 1964), Social change. Sources, patterns, and consequences, Basic Books, New York – London.

Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, (tł. A. Szulżycka), PWN, Warszawa.

Hałas E. (2001), Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne, [w:] Rozumienie zmian społecznych, (red.) E. Hałas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 275-288.

Marody M. (2014), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Morawski W. (1998), Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moore W.E. (1974), Social change, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.

Nisbet R. (1969), Social change in history. Aspects of the Western theory of development, Oxford University Press, New York.

Stankiewicz J. (1991), Wstęp do socjologicznej teorii innowacji technicznych. Rys historyczny i analiza empiryczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra.

Szczepański M.S. (1985), Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Część I: Teorie modernizacji. Skrypt dla studentów II, III i IV roku socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Szczepański M.S. (1989), Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, Uniwersytet Śląski, Katowice. Toffler A. (2006), Trzecia fala, (tł. E. Woydyłło i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Toffler A. (2007), Szok przyszłości, (tł. W. Osiatyński i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

EW_09 - odpowiedź ustna

Umiejętności:

EU_01, EU_02, EU_03 - burza mózgów, metoda panelowa;

EU_10 - argumentacja krytyczna i konwersacja na zajęciach;

EU_12 - idea long life learning;

EU_13 - praca w grupach, praca zespołowa

Kompetencje społeczne:

-

Metody i kryteria oceniania:

60% odpowiedź ustna na koniec zajęć

10% aktywność na zajęciach

30% obecność

Warunki zaliczenia:

=> obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. UWAGA! – za wszystkie obecności premia 2 pkt. do punktacji;

=> prowadzący zastrzega sobie wielokrotne sprawdzanie listy obecności podczas zajęć;

=> dobrą praktyką będzie czynne uczestnictwo podczas zajęć;

=> możliwość usprawiedliwiania nieobecności;

=> konieczność samodzielnego przygotowania się z zadanych lektur obowiązkowych do kolokwium (!);

Skala punktowa ocen:

Bdb 18 - 20

Db+ 17 – 17,5

Db 15 – 16,5

Dst+ 14 – 14,5

Dst 12 – 13,5

Ndst < 12

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)