Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy społeczne [WSE-SO-SS] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Systemy społeczne [WSE-SO-SS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Lendzion
Literatura:

P. Mikiewicz, Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, Wrocław 2005;

R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993;

M. Głażewski, Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, „Forum Socjologiczne” 2(2011): 141-166; A. Kot, Racjonlaność komunikacyjna w teorii krytycznej J. Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2(2015): 69-81;

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, praca w grupach na zajęciach, dyskusja;

wiedza_W03, W08 - egzamin pisemny na koniec wykładu; testy na kahoot; umiejętności U01, U03 - praca w grupach, testy kahoot; praca pisemna

kompetencje K02, K04 - praca pisemna, dyskusja w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

60% - pisemny egzamin końcowy

20% - testy kahoot

20% - praca pisemna

10% - obecności

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)