Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - socjologia [WSE-R-SO-SD] Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium doktoranckie - socjologia [WSE-R-SO-SD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Sroczyńska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCN5kBCtSiB8GuNttz1z21vPdyTNOoIToN3J3aJ784vM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9569c40a-e043-4f55-aa5e-dd86ac19d100&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1.Baert P., Carreira da Silwa F., Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2013.

2.Borowska-Beszta B., Bartnikowska U., Ćwirynkało K., Analiza wtórna jakościowych danych zastanych: przegląd założeń teoretycznych i aplikacji metodologicznych, „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2017, tom 2, nr 1, s. 5-24.

3.Golka M.,Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

4. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

5.Mariański J., Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

6.Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.

7. Sztompka P., Socjologia.Wykłady o społeczeństwie, Znak Horyzont, Kraków 2021.

7.Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Zakres tematów:

1.Korekta doboru teorii socjologicznych - ukazanie implikacji metodologicznych, w kontekście badań własnych doktorantów.

2.Skonsultowanie kolejnych rozdziałów prac doktorskich.

3.Przygotowanie prezentacji rezultatów pierwszej części badań prowadzonych przez doktorantów.

4.Wskazania dotyczące dalszych analiz materiałów źródłowych - dyskusja w zespole.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1.Dyskusja nad kwestiami metodologicznymi na bazie pozyskanych danych źródłowych.

2.Samodzielna praca na źródłach zastanych, w kontekście przygotowania dalszych rozdziałów - weryfikacja przez promotora.

3.Referowanie pierwszej części wyników badań właściwych w ramach problematyki prac doktorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą, doktorant powinien mieć napisany drugi i trzeci rozdział pracy, przeprowadzoną pierwszą część badań i analizę ich rezultatów.

Na ocenę dobrą, doktorant powinien być w trakcie przygotowania trzeciego rozdziału pracy, powinien mieć przeprowadzone badania pilotażowe oraz pierwszą część badań właściwych.

Na ocenę dostateczną, doktorant powinien być w trakcie przygotowania drugiego rozdziału pracy, a także mieć doświadczenie badań pilotażowych.

Uwagi:

prof. M. Sroczyńska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)