Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki średniowiecznej [WNHS-ODKS-HSŚć] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki średniowiecznej [WNHS-ODKS-HSŚć]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romana Rupiewicz
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ttVmzMSKpOpZTr5RyZ5LNSa8V3EPK5ngiSt9ht9J2Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=79356021-1c8c-418f-ba33-eba1f2d7b981&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

Podczas zajęć omawiane są wybrane obiekty z następującej listy (student sam dokonuje wyboru tematu, i przygotowuje referat wraz z prezentacją w oparciu o wskazaną literaturę)

ROMANIZM

1. Katedra (tzw. I i II) i kościół św. Gereona na Wawelu

2. Rotunda śś. Feliksa i Adaukta (NMP)

3. Ostrów Lednicki

4. Kolegiata w Tumie pod Łęczycą

5. Kościół św. Trójcy i rotunda św. Prokopa w Strzelnie

6. Kolegiata w Kruszwicy

7. Kościół św. Andrzeja w Krakowie

8. Kościół św. Idziego w Inowłodzu

9. Cysterskie założenia klasztorne w Małopolsce

10. Kościół pocysterski w Henrykowie

11. Kościół podominikański w Sandomierzu

12. Kaplica zamkowa w Legnicy

Gotyk

1. KATEDRA WROCŁAWSKA

2. TRZEBNICA – kaplica św. Jadwigi

3. KATEDRA WAWELSKA (analiza architektoniczna)

4. KATEDRA GNIEŹNIEŃSKA

5. KOŚCIÓŁ MARIACKI W KRAKOWIE

6. FUNDACJE KAZIMIERZA WIELKIEGO

7. KOŚCIÓŁ św. KATARZYNY na KAZIMIERZU w KRAKOWIE

8. KOŚCIÓŁ św. JAKUBA w TORUNIU

9. KOŚCIÓŁ św. ANDRZEJA APOSTOŁA w GOSŁAWICACH

10. KOŚCIOŁY BAZYLIKOWE W MIASTACH ŚLĄSKICH

11. MECENAT ARTYSTYCZNY JANA DŁUGOSZA

12. ARCHITEKTURA SAKRALNA MAZOWSZA

13. ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podczas ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich indywidualnych studiów na zadany temat. Muszą przygotować minimum 30-minutowe wystąpienie składające się z prezentacji multimedialnej oraz wypowiedzi ustnej. Wypowiedź jest punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez wykładowcę. W dyskusji udział bierze cała grupa. Studenci uczą się dokonywania analiz formalnych i ikonograficznych dzieł sztuki, nabywają umiejętności datowania dziel sztuki oraz określania ich proweniencji artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie prezentacji ustnej wraz z prezentacją multimedialną (np. PowerPoint) wybranego tematu z listy, oraz udziału w dyskusjach podczas ćwiczeń. W celu weryfikacji wiedzy z zadanej do przeczytania literatury, wykładowca może przeprowadzić niezapowiedziane krótkie kolokwium.

Uwagi:

Obecność jest obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)