Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasycyzm i romantyzm [WNHS-HS-KiRć] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Klasycyzm i romantyzm [WNHS-HS-KiRć]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Skrodzka
Literatura:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

Rottermund A., Zamek warszawski w epoce oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści, Warszawa 1989.

Lorentz S., Rottermund A., Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984.

Batowska N., Jan Chrystian Kamsetzer - architekt Stanisława Augusta, Warszawa 1978.

Jaroszewski T., Architektura doby oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocław 1971.

Zakres tematów:

1. Malarnia Marcella Bacciarellego.

2. Zamek królewski w Warszawie za czasów Stanisława Augusta. Architektura (przebudowy, twórcy), wyposażenie, funkcja, treści ideowe.

3. Łazienki za Stanisława Augusta.

4. Salony w epoce oświecenia.

5. Kategoria pejzażu w sztuce XVIII i XIX w.

6. Bohater romantyczny w sztuce końca XVIII i pocz. XIX w.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Nadzór merytoryczny wykładowcy nad referatem przygotowanym samodzielnie przez studenta na podstawie literatury wskazanej uprzednio przez wykładowcę.

Kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową (zaliczeniową) składają się 2 oceny - z referatu i kolokwium.

Studenci przygotowują w wyznaczonym terminie referaty z prezentacją multimedialną, na zadany uprzednio przez wykładowcę temat. Studenci przygotowują referat w oparciu o lektury wskazane przez wykładowcę. Wygłoszony referat następnie jest oceniany przez wykładowcę. Pozytywną ocenę otrzymuje referat omówiony w sposób wyczerpujący, erudycyjny, zilustrowany prezentacją z bogatym materiałem ikonograficznym. Referat, który nie uzyska pozytywnej oceny, może być poprawiony w wersji pisemnej z aparatem naukowym i literaturą.

Na ostatnich zajęciach odbywa się kolokwium pisemne do którego studenci przygotowują się z lektur, na podstawie których zostały przygotowane referaty.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)