Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-ODKS-WdHSAć] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-ODKS-WdHSAć]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Wiraszka
Literatura:

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Zakres tematów:

I. Elementy dekoracji budynku:

1. Podziały pionowe lica ściany i podziały poziome lica ściany

2. Opracowanie lica ściany i otwory drzwiowe

3. Otwory okienne

4. Elementy wzbogacające plan i bryłę budowli

II. Opis architektoniczny:

5-7. Cel opisu i wykorzystanie, umiejętność widzenia dzieła sztuki - ćwiczenia

8. Ogólne zasady tworzenia opisu architektonicznego - schemat (budowle sakralne)

9-11. Opis planu: obiekty sakralne - ćwiczenia (elementy planu, liczba i szerokość przęseł/ naw, sklepienia/ kopuły/ stropy)

12-15. Opis bryły: fasada/elewacje boczne, wnętrze - ćwiczenia (rodzaje fasad, liczba osi i kondygnacji, elementy podziałów i dekoracji; rozpoznawanie elementów dekoracji architektonicznej)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę z wykładu (semestr zimowy) i ćwiczeń (semestr letni).

Weryfikacja wiedzy odbywa się poprzez kolokwium pisemne (tryb stacjonarny), składające się z czterech zadań przygotowanych w formie prezentacji multimedialnej: zadanie 1 - prawidłowe rozpoznanie zaznaczonych na slajdzie elementów architektonicznych, zadanie 2 - prawidłowe podanie liczby naw i przęseł na podstawie dołączonych planów obiektów sakralnych, zadanie 3 - uporządkowanie kolejności podawanych informacji związanych z opisem architektonicznym, zadanie 4 - opis planu obiektu sakralnego pokazanego na slajdzie.

Student otrzymuje ocenę wg przyjętej skali, uzyskując odpowiednią liczbę punktów :

bardzo dobrą - powyżej 90-100%

dobrą plus - powyżej 80-90%

dobrą - powyżej 70-80%

dostateczną plus - powyżej 60-70%

dostateczną - 60-50%

niedostateczną - poniżej 50%

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie:

Ocena bardzo dobra:

1. W 90-100% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznej/ wnętrza podać następujące informacje: rodzaj planu, typ przestrzenny, przekrój nawy głównej, rodzaj przykryć, liczbę naw/ przęseł, liczbę kondygnacji/ osi, elementy planu i bryły, rodzaje zwieńczeń, itp.

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi przygotować opis architektoniczny z zachowaniem: kolejności podawanych informacji, poprawności użytych terminów, szczegółowości, itp.

Ocena dobra:

1. W 70-80% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie w stopniu poprawnym określić na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza podstawowe informacje związane z formą budowli

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi w stopniu zadawalającym przygotować opis architektoniczny nieskomplikowanego w formie budynku

Ocena dostateczna:

1. W 50-60% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Umie w podstawowym zakresie odczytywać samodzielnie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza potrzebne do opisu budynku informacje

3. Ma problemy z prawidłową analizą opisów znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Samodzielne przygotowanie opisu architektonicznego nastręcza wielu problemów

Ocena niedostateczna:

1. Poniżej 40-50% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Nie umie podać podstawowych informacji o formie budowli na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza

3. Nie rozumie i nie potrafi prawidłowo zanalizować opisów architektonicznych znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Nie potrafi przygotować samodzielnie opisu architektonicznego nawet prostej w formie budowli

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Student uzyskuje ocenę pozytywną gdy osiągnie minimum 50% punktów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)