Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski B2: semestr I [C-JO-RB2-I] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski B2: semestr I [C-JO-RB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Literatura:

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania audio, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

Tematy pojawia się po spotkaniu z grupą

1.

2.

3.

4.

5 ...........

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć może zostać przeprowadzona w formie e-learningu (MSTeams lub Moodle).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

metody dydaktyczne: praca w oparciu o otrzymane od lektora materiały - wprowadzanie liter, ćwiczenia fonetyczne, kształcenie wszystkich sprawności językowych,

H1A_U107

Konwersacja w parach

metody weryfikacji: dyktando, głośne czytanie, pisanie, testy cząstkowe, wypowiedź ustna, ocenianie ustawiczne

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Sprawdziany - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Systematyczny udział w zajęciach (obecność i aktywność) - 25%

Praca wykonana indywidualnie - 15%

Końcowa odpowiedź ustna - 10%

Uwagi:

język rosyjski B2: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)