Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-Z] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Magdalena Niewiadomska
Literatura:

J. Wikarjak "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka języka łacińskiego.

"Słownik łacińsko - polski" red. K. Kumaniecki lub inny słownik łacińsko - polski.

S. Kalinkowski "Aurea dicta" lub inny zbiór sentencji łacińskich.

Zakres tematów:

Wymowa i akcent w języku łacińskim.

Deklinacja I - III (odmiana rzeczowników i przymiotników).

Indicativus praesentis activi et passivi koniugacji I-IV.

Indicativus imperfecti activi et passivi.

Przyimki łacińskie.

Accusativus cum infinitivo.

Doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podawcza. Ćwiczenia gramatyczne i translatorskie. Kolokwia w trakcie trwania semestru co 3-4 tygodnie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

- obowiązkowa obecność studenta na zajęciach (student może opuścić 2 razy zajęcia w ciągu semestru),

- aktywność podczas zajęć,

- zaliczenie wszystkich kolokwium cząstkowych, w tym kolokwium z sentencji łacińskich,

- zaliczenie ustne tekstu (czytanie i tłumaczenie).

Kryteria stawiania ocen:

do 50% ocena niedostateczna

51% - 60 % ocena dostateczna

61% - 70 % ocena dostateczna +

71% - 80% ocena dobra

81% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)