Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-31 11:30 : 13:00 sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Partyka
Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Dyscypliny pomocnicze nauki o literaturze.

2. O przedmiocie naszej dyscypliny – literaturze. Funkcje literatury. Wartościowanie utworów literackich.

3. Wybrane elementy metodologii pracy naukowej: wybór zagadnienia i formułowanie tematu. O dziełach i arcydziełach literackich.

4. Wiedza o książce; Książka i jej historia, budowa książki; Typ wydań dzieł literackich.

5. Cechy stylu naukowego, „pisarstwo naukowe”. Gatunki wypowiedzi literaturoznawczych.

6. Biblioteka w pracy polonisty; Omówienie najważniejszych księgozbiorów polskich; Zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty; Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych; Zasoby internetowe w pracy polonisty.

7. Bibliografia w pracy polonisty; Podstawowe pojęcia z zakresu teorii bibliografii; Rodzaje bibliografii.

Układ i zawartość bibliografii ważnych w pracy polonisty:

a) Bibliografia polska Karola Estreichera

b) Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”

c) „Przewodnik Bibliograficzny”

d) „Bibliografia Zawartości Czasopism”

e) „Polska Bibliografia Literacka”

8. C.D.

9. Narzędzia pracy polonisty: słowniki i leksykony – prezentacja i omówienie zawartości wydawnictw (m.in. słowniki literatur kolejnych epok, współczesne i historyczne słowniki języka polskiego, słowniki języka wybranych pisarzy, etymologiczne i terminów literackich, przewodniki encyklopedyczne, a także Polski Słownik Biograficzny, słowniki Wł. Kopalińskiego, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, księgi cytatów i przysłów, słowniki pseudonimów, pisarzy i badaczy literatury).

10. Sporządzanie opisu bibliograficznego – zajęcia praktyczne. Adres bibliograficzny. Rodzaje opisów bibliograficznych; polska i łacińska terminologia w opisie i używane skróty; schemat budowy opisów rożnych typów publikacji. Metodyka tworzenia bibliografii załącznikowej.

11. Przypisy: typy, zasady opracowania, normy cytowania.

12. Przypisy i bibliografia – zajęcia praktyczno-sprawdzające.

13. Elementarne zasady poprawnej redakcji i edycji tekstu naukowego (referatu i prac dyplomowych); podstawowe reguły dobrego składu w komputerowym edytorze tekstu (wprowadzanie, poprawianie i formatowanie tekstu, przygotowanie wydruku).

14. KOLOKWIUM KOŃCOWE

15. Podsumowanie i rozliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody podające - słowne: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny.

Metody problemowe: dyskusja.

Metody ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia.

Weryfikacja:

1. Zadanie na ocenę - praca grupowa

2. Sprawdzian

3. Kolokwium końcowe

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Na ocenę końcową składają się: oceny ze sprawdzianów pisemnych z zakresu wiedzy przynależącej do poszczególnych bloków zagadnieniowych oraz aktywność na zajęciach.

KRYTERIA OCENIANIA

Efekt: FP1_W03

Na ocenę niedostateczną (2): student nie posiada uporządkowanej wiedzy. Nie zna elementarnej terminologii z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Na ocenę dostateczną (3): student ma ogólnie uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Na ocenę dobrą (4): student posiada dobrze uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Na ocenę bardzo dobrą (5): student posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Efekt: FP1_U01;

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Nie umie w sposób samodzielny zdobywać informacji naukowych i rozwijać kompetencji badawczych. Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dostateczną (3): Student posiada niepełną umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada niepełną umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada niepełną umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dobrą (4): Student posiada dobrą umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada dobrą umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dobrą (5): Student posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada bardzo dobrą umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Efekt FP1_K01

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu. (3): Student jest w niewielkim stopniu gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą (4): Student w stopniu dobrym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą (5): Student w stopniu bardzo dobrym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.