Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna [WH-FP-I-1-TradycAnty] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycja antyczna [WH-FP-I-1-TradycAnty]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Gaj
Literatura:

Literatura jak w opisie głównym, materiały szczegółowe dostosowane do wybranych referatów przekazywane osobiście poszczególnym studentom lub umieszczane na pomocniczym zespole MS Team

Zakres tematów:

Jak w opisie głównym. Tematy obejmują kwestie obecności morfologicznej języków antyku śródziemnomorskiego w językach nowożytnych, podstawy języka łącińskiego oraz greki starożytnej oraz (alfabet, szkatułkowy schemat budowy zdania, zaprzeczenia pojęć, ważne pojęcia kulturowo-literackie). Następnie za pomocą aktualnych do dziś pojęć i systemów wypracowanych przez antyk śródziemnomorski jak paideia, choreia, filozofia i retoryka studenci zapoznają się w formie ćwiczeń z dorobkiem kulturowoliterackim nie tylko starożytnej Grecji i Rzymu, ale także kultury antyku egispkiego, judajskiego i wczesnochrześcijańsiego. Ważnym rozróżnieniem pozostaje ponadto wydzielenie kultury helleńskiej od hellenistycznej, recepcja retoryki w Europie oraz neolatynistyka na przykładach autorów polskich (np. łacińska twórczość Jana Kochanowskiego).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Jak w opisie głównym. Efekty uczenia się, a zatem pogłębiona świadomość antycznego dziedzictwa nowożytności wraz z towarzysząca jej kompetencją analizy zjawisk kulturowo-literackich oraz etosem społecznym uzyskane zarówno podczas pracy samodzielnej, jak i pracy w grupach w tym pracy twórczej metodą dramy oceniane są na podstawie określonej w opisie głównym: zarówno w systemie punktowym (test), jak i skali zaangażowania w przygotowane projekty.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu na wybrany temat, wynik z testu oraz udział w projekcie chorei na wymaganym poziomie odpowiednio od skali ocen.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)