Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Beata Garlej
Literatura:

Zob. zakładka "Literatura", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Zakres tematów:

Zob. zakładka "Zakres tematów", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zob. zakładka "Metody dydaktyczne", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS

- udział w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 10 godz.

- przygotowanie konspektu pracy całorocznej - 5 godzin.

-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godzin.

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest:

1. uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu semestralnego sprawdzającego wiedzę z zakresu LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH (kompozycja dzieła literackiego),

2. przedłożenie i akceptacja konspektu pracy całorocznej -[tu wpis zal/nzal](analiza i interpretacja opowiadania - zob. poz. nr 3 UTWORY LITERACKIE),

3. obecność na zajęciach - dopuszcza się 2 nieobecności [tzw. limit]; każdą kolejną ponadlimitową należy uregulować na dyżurze - rozmowa dot. tekstu, który pojawił się na zajęciach, jakie ustanowiły przekroczenie limitu nieobecności.

Uwagi:

Uwaga: aktywność studenta w dyskusjach rzutuje na ocenę końcową (prowadząca dopuszcza możliwość zmiany oceny z ćwiczeń; ubiegania się o stopień wyższy, aniżeli ten, który wynika ze sprawdzianu semestralnego, lecz tylko w wypadku tych osób, które uczestniczyły aktywnie w zajęciach w ciągu całego semestru; ma tutaj zastosowanie także prawidłowość odwrotna - student nieaktywny nie otrzyma oceny końcowej "bdb", mimo że taki stopień otrzymał ze sprawdzianu + uzyskał zaliczenie konspektu pracy całorocznej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)