Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z] Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2UWB2llvWCIbRag11V59qv9teYfw20BufykztRtB1K81%40thread.tacv2/conversations?groupId=01fc256e-4085-42fc-8317-1ca8abd6ebb3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

dostosowana do tematu pracy dyplomowej

Zakres tematów:

Tradycja biblijna i antyczna w polskiej literaturze.

Dopracowywanie konspektu pracy, poszerzanie bibliografii, zaplanowanie badań i przedstawienie ich rezultatów.

Pisanie syntezy z przeprowadzonych badań.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

elementy wykładu, referaty przygotowywane przez studentów, dyskusje, analiza przykładów, samodzielne poszukiwania bibliograficzne, ćwiczenia na podstawie lektur, lektury i prezentacja metod analizy

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, zwłaszcza dotyczącej tematu pracy magisterskiej, w trakcie seminarium weryfikowane podczas prezentowania kolejnych etapów pracy nad przygotowaniem rozprawy magisterskiej i jej kolejnych rozdziałów, a ostatecznie w końcowej wersji pracy magisterskiej. Podobnie efekty w zakresie umiejętności w odniesieniu do prowadzonych

badań związanych z pracą magisterską, weryfikowane są na podstawie sprawdzania kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej i jej wersji ostatecznej.

Efekty w zakresie społecznym weryfikowane są przede wszystkim w trakcie seminarium, głównie podczas dyskusji nad przedstawianymi przez studentów wynikami badań i rozdziałami prac magisterskich.

Metody i kryteria oceniania:

na zaliczenie semestru składają się: obecność i aktywność na zajęciach, dyskusja, przedstawianie efektów badań - w formie ustnej i pisemnej

Uwagi:

MS Teams

nazwa zespołu: Sem.mgr FP2 gr1

link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2UWB2llvWCIbRag11V59qv9teYfw20BufykztRtB1K81%40thread.tacv2/conversations?groupId=01fc256e-4085-42fc-8317-1ca8abd6ebb3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod: 5og6jxn

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)