Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z] Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Beata Garlej
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asyNn41bIkF0O35iacQX_L1wKKjbLGl18iv52dZI8o2U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8fef2de-d01c-40d0-bc16-dcc51185ffca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura bezpośrednio związana z przygotowywaną przez Studentkę/Studenta pracą.

Zakres tematów:

Seminarium skupia się na problematyce z zakresu poetyki, teorii literatury (w ich obrębie uruchamiając kwestie skoncentrowane na: dziele literackim, jego poznawaniu, morfologii, kompozycji, genologii literackiej, etc.), aksjologii i estetyki literackiej, filozofii literatury. Zakres tematów zostaje doprecyzowany w toku seminaryjnych spotkań i uwzględnia indywidualne preferencje uczestnika (tak teoretyczne, jak i literackie, dla tych pierwszych [teoretycznych] egzemplifikacyjne).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

-elementy wykładu informacyjno-konwersacyjnego oraz referaty (prezentacje) - metoda podająca;

-dyskusja seminaryjna, analiza i interpretacja utworów literackich jak i wybranych wątków właściwych dla literatury fachowej - metoda poszukująca.

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych sprawdzane w toku seminarium wskutek wyzyskania głównie metod poszukujących, ale i tej formy metody podającej, którą realizowała będzie sama Seminarzystka/ realizował będzie Seminarzysta (referat).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest przedłożenie pierwszego rozdziału pracy, a także wybranego (dowolnego) fragmentu rozdziału drugiego (jego podrozdziału).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)