Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KN - Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania języka polskiego: szkoła ponadpodstawowa) WH-FP-KN-II-1-JPPon
Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot KN - Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania języka polskiego: szkoła ponadpodstawowa) WH-FP-KN-II-1-JPPon
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-31 13:15 : 14:45 sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Łukasz Tupacz
Literatura:

Spis zalecanych lektur:

1. Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., Jak oceniać, aby uczyć, Warszawa 2006.

2. Chrząstowska B., Lektura i poetyka, Warszawa 1987.

3. Fullan M., Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Warszawa 2013.

4. Furgała M., Przeżycie estetyczne Ingardena a odbiór sztuki literackiej w szkole [w:] Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, Warszawa 2018.

5. Harari, 21 lekcji na XXI w., tłum. M. Romanek, Kraków 2018.

6. Harmin M., Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015.

7. Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli, przeł. Z. Janowska, Warszawa 2015.

8. Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2017.

9. Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, red. M. Trysińska, K. Maciejak, Warszawa 2019.

10. Kompetencje szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996, red. B. Chrząstowska.

11. Kwiatkowska-Ratajczak M., Psychologiczne źródła wiedzy o uczniu, Poznań 2011.

12. Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994.

13. Marzano R. J., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

14. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia ogólnego, język polski, IV etap edukacyjny (2012, 2018). Wybrane rozporządzenia ministerialne.

15. Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995.

16. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

17. Sagor R., Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2008.

18. Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.

19. Sterna D., W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018.

20. Uryga Z., Godziny polskiego: z zagadnień kształcenia literackiego, Kraków 1996.

Zakres tematów:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów filologii polskiej (studia drugiego stopnia), którzy kończą specjalność nauczycielską do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Podczas zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Kształcenie językowe w różnych typach szkół ponadpodstawowych.

2. Analiza dokumentów: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe (w zakresie nauki o języku).

3. Koncepcje oraz funkcje podręczników w zakresie kształcenia językowego.

4. Miejsce edukacji polonistycznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

5. Edukacja retoryczna.

6. Planowanie poszczególnych etapów lekcji oraz kreatywnych zadań edukacyjnych.

7. Teoria i praktyka wprowadzania elementów oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej.

8. Określanie celów i kryteriów lekcji.

9. Informacja zwrotna i ocena koleżeńska na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

10. Ocenianie wypracowań uczniowskich pod względem poprawności językowej. Warsztaty.

11. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym (kryteria oceny rozprawki problemowej i interpretacji utworu poetyckiego) + sprawdzanie prac.

12. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej i interpretacji porównawczej) + sprawdzanie prac.

13. Ustny egzamin maturalny. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania.

14. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

15. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z dysleksją.

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Egzamin pisemny (test wiedzy).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metaplan, symulacje.

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie do zajęć, np. czytanie artykułów naukowych - 30

Przygotowanie autorskiego konspektu zajęć według wzoru przedstawionego przez prowadzącego oraz prezentacja koncepcji lekcji - 30

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 20

Konsultacje - 10

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Egzamin pisemny (test wiedzy).

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.