Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński w kontekstach kulturowych WH-KU-I-1-JlacwKon-Z
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język łaciński w kontekstach kulturowych WH-KU-I-1-JlacwKon-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Julia Krauze
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26191
Literatura:

- Materiały dydaktyczne zamieszczone na platformie Moodle (prezentacje, pliki PDF, streszczenia, skrypty);

- część gramatyczna na podstawie podręcznika Homo Romanus (I-II), J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Wydawnictwo Draco;

- słownik łacińsko-polski pod redakcja K. Kumanieckiego, Wydawnictwo PWN.

Zakres tematów:

1. Wstępne informacje o języku łacińskim: alfabet, wymowa, akcent; podział na deklinacje i koniugacje.

2. Czasownik: podstawowe formy, czasy, tryby i strony. Ind. praes. act. I-IV koniugacji. I deklinacja. Początki literatury rzymskiej.

3. Budowa zdania prostego. Słowo posiłkowe esse. Orzeczenie imienne. Przyimki z Acc. i Abl.

4. Sprawdzian. II deklinacja (rzeczowniki i przymiotniki). Pluralia tantum.

5. Composita cum esse. Zaimki osobowe i dzierżawcze. Społeczeństwo starożytnego Rzymu.

6. Imperfectum I-IV koniugacji. Zaimek zwrotny.

7. Accusativus cum Infinitivo. Zaimek is, ea, id. Poezja rzymska - koniec republiki.

8. Futurum I act. I-IV koniugacji. Sprawdzian.

9. Strona bierna (I-IV koniugacje), czas teraźniejszy, Imperfectum, Futurum I.

10. Nominativus cum Infinitivo. Acc. duplex, Nom. duplex. Cezar - życie i twórczość.

11. Sprawdzian. Zaimek qui, quae, quod.

12. III deklinacja (rzeczowniki).

13. III deklinacja (przymiotniki). Cyceron "Pro Archia poeta".

14. Tworzenie przysłówków. Stopniowanie (przymiotniki, przysłówki). Sprawdzian.

15. Powtórzenie materiału. Poprawy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

e-learning, utrwalenie gramatyki poprzez ćwiczenia z odmiany (rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki), tłumaczenie i rozbiór gramatyczny zdania.

Metody weryfikacji:

testy cząstkowe, zadania na ocenę, pisemny egzamin końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ETCS

- aktywna praca na platformie e-learningowej (Moodle, MS Teams) - 30 godzin

- przygotowanie do zajęć / praca domowa / praca na platformie e-learningowej - 20 godzin

- opracowanie tekstu wybranego autora - 3 godziny

- przygotowanie do testów - 7 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu opisane są w sekcji wspólnej dla wszystkich grup.

Uwagi:

Język łaciński w kontekstach kulturowych: zajęcia w semestrze zimowym r. a. 2021/2022 prowadzone są stacjonarnie, a w przypadku przejścia na tryb zdalny, synchronicznie, poprzez platformę e-learningową Moodle i aplikację MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.