Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzeologii i muzealnictwa [WH-MU-I-1-WstMuz-C] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do muzeologii i muzealnictwa [WH-MU-I-1-WstMuz-C]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 227A
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Sadoch
Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków-Warszawa 2015.

Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 9-14.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001.

Żygulski Z., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki muzealnictwa

2. Rozwój poglądów muzeologicznych

3. Podstawowe pojęcia muzeologii: muzeum i przedmiot muzealny

4. Rodzaje działalności muzealnej

5. Typologia muzeów - wprowadzenie

6. muzea archeologiczne

7. muzea historyczne

8. muzea biograficzne

9. muzea etnograficzne

10. muzea przyrodnicze

11. muzea techniki

12. muzea sztuki

13. muzea rezydencje

14. Ochrona i opieka nad zbiorami muzealnymi

15. Dokumentacja muzealiów (księga wpływu muzealiów, księga inwentarzowa, karty katalogu naukowego)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza wybranych zagadnień na podstawie lektur

Dyskusja i twórcze rozwiązywanie problemu badawczego

Prezentacje multimedialne

Karty pracy

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywny udział w zajęciach

- opracowanie wybranego zagadnienia (wystąpienie z prezentacją multimedialną)

- praca zaliczeniowa

Kryteria oceniania:

na ocenę BDB (5) - student zna znakomicie terminy oraz zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa; aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie oddaje prace; w prezentacji ustnej korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; poprawnie uzupełnia dokumentację muzealną.

na ocenę DB (4) - student zna dobrze zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa; aktywnie uczestniczy w zajęciach; w prezentacji ustnej częściowo korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; właściwie uzupełnia dokumentację muzealną.

na ocenę DST (3) - student wybiórczo zna terminy związane z muzeologią i muzealnictwem; sporadycznie uczestniczy w zajęciach; przygotowuje bardzo ogólną prezentację ustną; ma problemy z wypełnieniem dokumentacji muzealnej.

na ocenę NDST (2) - student nie opanował podstawowej wiedzy ani umiejętności; ignoruje uczestnictwo w zajęciach; lekceważy przygotowanie prezentacji oraz oddawanie prac w terminie.

Uwagi:

materiały zamieszczane są na platformie Moodle: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26233

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)