Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic] Semestr letni 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Julia Krauze
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30319&notifyeditingon=1
Literatura:

Materiały dydaktyczne zamieszczone na platformie Moodle (prezentacje, pliki PDF, streszczenia, skrypty) lub udostępnione przez prowadzącego w czasie zajęć na MS Teams (notatki, nagrania, linki).

Bibliografia:

Aprile M., 2009, Dalle parole ai dizionari, Bologna: Il Mulino.

Baglioni D., 2016, L’etimologia, Roma: Carocci Editore.

Bartmiński J., 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMSC.

Battaglia S. (a cura di) 1975, GRANDE DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA, Torino: Unione tipografico-editrice torinese.

Benveniste E., 1971, Problemi di linguistica generale, Milano: Il Saggiatore.

Campanile E. – De Felice E. – Gusmani R. – Lazzeroni R. – Silvestri D., 2017, Linguistica storica, Roma: Carocci Editore.

Cortelazzo M.- Zolli P. 1989, DIZIONARIO ETIMOLOGICO DELLA LINGUA ITALIANA, Bologna: Zanichelli.

Malkiel Y., 1993, Etymology. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Nocentini A. 2010, L’Etimologico, Vocabolario della lingua italiana con CD-rom e online, Milano: Le Monnier.

Paveau M.A. – Sarfati G.E., 2009, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków: Flair. Pfister M. – Lupis A., 2001, Introduzione all’etimologia romanza, Catanzaro: Rubbettino.

Pisani V. 1967, L’Etimologia, II ed., Brescia: Paideia.

De Saussure F., 1967, Corso di linguistica generale, Bari-Roma: Laterza.

Lektury fakultatywne:

Ernout A. - Meillet A. 1932, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris.

Jucquois G. 1976, La reconstruction linguistique, Application à l’indo-européen, Louvain: Peeters.

D’Onghia L. – Tomasin L., (a cura di), 2018, Etimologia e storia delle parole, Firenze: Cesati Editore.

Pokorny J. 1949-59, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern: Francke.

Szemerényi O. 1985, Introduzione alla linguistica indeuropea, Milano: Unicopli.

Zakres tematów:

Problematyka zajęć seminaryjnych dotyczy przede wszystkim językoznawstwa historycznego, porównawczego, etnolingwistyki, językowego/kulturowego obrazu świata w domenie języków klasycznych, romańskich i słowiańskich.

Tematy zajęć/spotkań:

- Breve storia della ricerca etimologica.

- Scrivere una tesi di argomento linguistico. Metodologia e principali strumenti di ricerca. Alcuni esempi a confronto.

- Scelta del tema. Approccio formale, storico-comparativo, strutturale e generativo a confronto.

- Raccolta dati. Bibliografia. Struttura della tesi.

- Tappe del lavoro/esercitazione.

- Progetto di lavoro (tema, presentazione, status quaestionis, obiettivi, metodi, strumenti).

-"La visione linguistica del mondo" come metodo di ricerca scientifica (scuola polacca; scuola russa; scuola americana).

Publikacje prowadzącego związane z problematyką seminarium:

- De Insania. Pervestigatio in re linguistica ac ethnographica, Roma, LAS 2010, 150 ss.

- Metus mortis w De rerum natura Lukrecjusza, Szkice o antyku II, Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej, Katowice 2015, ss. 117-123.

- Tuffarsi nel fiume dell’oblio. La percezione metaforica della morte nell’antichità greco-romana, Scripta Classica, vol. XII, Katowice 2015, ss. 99-107;

- I volti della pazzia. Un viaggio tra sacro, superstizioni e tabù, w: Scripta Classica, vol. XIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 51-63;

- Vinum - parola “itinerante”? Relazioni linguistiche e somiglianze imperfette, w: Szkice o antyku III, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 67-72.

- Komizm w poezji makaronicznej Teofilo Folengo, w: Komizm historyczny 2, red. T. Korpysz, A. Krasowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, ss. 63-77.

- Ispirazioni antiche nella retorica politica del Trecento: dall’immagine alla parola. Il caso di Cola di Rienzo e Francesco Petrarca, w: Scripta Classica, vol. 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 73-84;

- Macaronea folenghiana et alii. Reminiscenze europee dell’arte di mescolanza linguistica, “Tabula”, rivista della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pola [Tabula, Casopis Filozofskog Fakulteta u Puli], nr 17, ss. 257-272;

- Poteri nascosti della follia, w: “ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ. Il varco della sfinge. Nuove etimologie nell’odierno orizzonte linguistico-etnografico. Miscellanea di studi etimologici offerta al prof. Remo Bracchi”, red. M. Trizzino, LAS, Roma 2020, ss. 176-184.

- Święty ogień i jego strażniczki Westalki jako gwarancja imperium sine fine, w: „Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni”, monografia wieloautorska (B. Pawłowska -Jądrzyk, red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020, ss. 43-57.

- Męskie a niemęskie expressis verbis, czyli sztuka kamuflażu dla herosów i amazonek, w: „Rzeczy piękne. Męska rzecz”, monografia wieloautorska, M. Wrześniak (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020, ss. 13-22.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

dyskusja, referatu, praca z materiałami źródłowymi ecc.

Metody weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji:

ocenianie poprzez dyskusję, prace pisemne, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium językoznawczego w grupie nr 2 jest aktywny udział w zajęciach, przesyłanie zadanych prac pisemnych w wyznaczonym terminie, a na koniec semestru przygotowanie tematu bądź szkicu pracy wraz z bibliografią.

Uwagi:

W semestrze letnim 2021/2022 zajęcia odbywają się synchronicznie, w trybie zdalnym poprzez platformę e-learningową Moodle i MS Teams.

Link do zespołu grupy zajęciowej:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4D4c5_fns9c8Y9N_hyijcSb70i3FvFCEwJXv95LansY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fb6e7fbc-9ae1-45d9-8eed-e36c2a2a3508&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)