Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego [WH-FK-I-2-GramOpL-L] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka łacińskiego [WH-FK-I-2-GramOpL-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30092
Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

H. Wolanin, Gramatyka języka łacińskiego w ujęciu strukturalnym.

Słowniki łac.-pol. (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Zakres tematów:

Verba anomala, defectiva, impersonalia

Funkcje przypadków w zdaniu.

Consecutio temporum.

Rodzaje zdań podrzędnych.

Oratio obliqua.

Assimilatio modi.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny i prezentacja, a weryfikowane przez ocenę egzaminu pisemnego.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak praca ze źródłem , a weryfikowane przez ocenę egzaminu pisemnego.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak projekt indywidualny, a weryfikowane przez ocenę projektu indywidualnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma bardzo dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Bardzo dobrze posługuje się poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 4:

Student zna dość dobrze odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma dość dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Posługuje się dość dobrze poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 3:

Student zna w stopniu podstawowym odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma powierzchowną świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Posługuje się w stopniu dostatecznym słownikiem oraz innymi pomocami dydaktycznymi.

Uwagi:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia

odbywają się w formie e-learningu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)