Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FK-I-3-SemLic-L] Semestr letni 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FK-I-3-SemLic-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 508
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Beata Gaj
Literatura:

z zakresu wskazanego przez opiekuna i znajdowanego przez studentów w wyniku poszukiwań bibliograficznych, kwerend

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Jak w opisie głównym przedmiotu, gdzie opisano także efekty kształcenia i sposobu ich weryfikacji.

Resume: zajęcia prowadzone metodą stolikową oraz naprzemiennej edycji dokumentu pracy w trybie recenzji, aktywizujące zadania dla studenta.

Całosc pozwala zweryfikować efekty kształcenia, czyli w jakim stopniu student:

- Wyjaśnia zjawiska kulturowe, posługując się terminologią specyficzną dla filologii klasycznej jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych;

- Cytuje definicje i opisy zjawisk wywodzące się z najważniejszych prądów badawczych nad kulturą, a zwłaszcza kulturą antyczną;

- Dobiera bibliografię, posługując się bazami danych, katalogami i innymi narzędziami pomocniczymi;

- Analizuje problemy badawcze, samodzielnie dobiera metodologię i proponuje rozwiązania;

- Wykorzystuje wskazówki i uwagi opiekuna naukowego;

- Ustala kryteria analizy problemu, zachowując spójność metodologiczną i korzystając z metod uznanych w filologii klasycznej;

Metody i kryteria oceniania:

Spełnienie wymogu terminowego oddania spójnej merytorycznie, metodologicznie i kompozycyjnie pracy licencjackiej, napisanej pod kierunkiem prowadzącego i przygotowanej edytorsko. Ocena zależna od procentowego stopnia spełnienia powyższych wymagań

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)