Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia) [WH-FP-I-1-GOJP.M-W-L] Semestr letni 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia) [WH-FP-I-1-GOJP.M-W-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 410A
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Anna Kozłowska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=29976
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane metodami podającymi (wykład konwersatoryjny) i eksponującymi (prezentacja multimedialna udostępniana studentom), a weryfikowane przez egzamin.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami poszukującymi (dyskusje w trakcie wykładu, samodzielna analiza przykładów i burza mózgów na forum na platformie Moodle) oraz eksponującymi (pokaz przykładów analizy morfologicznej), a weryfikowane przez sprawdzian zaliczeniowy (w części praktycznej).

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych są osiągane przy pomocy metod ćwiczeniowych (dyskusja) i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Studentów obowiązuje obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności). Obecność ta jest kontrolowana. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym po semestrze letnim i z tego egzaminu wystawiana jest ocena (wedle następujących wyliczeń: 91% możliwych do uzyskania punktów - ocena bardzo dobra, 81% - dobra z plusem, 71% - dobra, 61% - dostateczna z plusem, 51% - dostateczna).

Aby przystąpić do egzaminu, należy zaliczyć zarówno wykład, jak i ćwiczenia z gramatyki: fonetyki i fonologii oraz z morfologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)