Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic] Semestr letni 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Laura Polkowska
Literatura:

Bartmiński Jerzy, 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem − na przykładzie stereotypu matki, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 63−83.

Bartmiński Jerzy, 2007a, Czy możemy wyzwolić się ze stereotypów? Stereotypy a wzory kultury, [w:] Jerzy Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 106−111.

Bartmiński Jerzy, 2007b, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce? Profile i ich historyczno-kulturowe uwarunkowania, [w:] Jerzy Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 242−261.

Bartmiński Jerzy, 2007c, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [w:] Jerzy Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 53−71.

Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech, 2013, Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy, „Etnolingwistyka” nr 25, s. 69−95.

Bartmiński Jerzy, Lappo Irina, Majer-Baranowska Urszula, 2007, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, [w:] Jerzy Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 262−298.

Bartmiński Jerzy, Panasiuk Jolanta, 2001, Stereotypy językowe, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 371−395.

Bauer Zbigniew, 2009, Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawiści” czy „mowy agresji”?, [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa, s. 46−59.

Błuszkowski Jan, 2003, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa.

Chlebda Wojciech, 1998, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 31−41.

Doroszewicz Krystyna, Stanisławiak Ewa, 2002, Stereotypy regionalne. Mieszkańcy Warszawy i Krakowa w oczach młodzieży, „Rocznik Żyrardowski” nr 1, s. 113−127.

Górski Rafał L., Łaziński Marek, 2012, Typologia tekstów w NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012, s. 13−23.

Habrajska Grażyna, 1998, Prototyp – stereotyp – metafora, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 116−123.

Habrajska Grażyna, 2000, Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata, „Język a Kultura” t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz, s. 73−84.

Kofta Mirosław, 2004, Stereotypy i uprzedzenia a stosunki międzygrupowe: stare problemy i nowe idee, [w:] Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne, red. Mirosław Kofta, Warszawa, s. 10−37.

Leszczyński Adam, 2017, No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, Warszawa.

Panasiuk Jolanta, 1998, O zmienności stereotypów, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 84−98.

Pisarek Walery, 2007, Wyobrażenia o polskich typach regionalnych, [w:] Walery Pisarek, O mediach i języku, Kraków, s. 140−147.

K. Pisarkowa, Konotacja semantyczna nazw narodowości, „Zeszyty Prasoznawcze” 1976, nr 1.Tomaszewska Hanna, 2012, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Warszawa.

Weigl Barbara, 2002, Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. Jan Strelau, Warszawa, s. 205−224.

Zgółkowie Halina, Tadeusz, 1998, Biznesmen, uczony i robotnik. Aksjologiczne podstawy stereotypu językowego. Rekonesans, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 245−251.

Bartmiński J. (1990): Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. [W:] Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 109−127.

Bartmiński J. (2006): Językowe podstawy obrazu świata. Lublin 2006.

Bartmiński J., Niebrzegowska S. (1998): Profile a podmiotowa interpretacja świata. [W:] Profilowanie w języku i w tekście. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s. 211−223.

Grzegorczykowa R. (1998): Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia. [W:] Profilowanie w języku i w tekście. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s. 9−17.

Grzeszczak M. (2014): Polski HONOR w świetle danych ankietowych i tekstowych. [W:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. T. 2: Wokół europejskiej aksjosfery. Red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin, s. 237−260.

I. Szczepankowska: Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literatura przedmiotu, Białystok 2011.

J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

J. Puzynina, Słowo-wartość-kultura, Warszawa 1997.

E. Laskowska, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1993.

U. Wieczorek, Wartościowanie. Perswazja. Język, Kraków 1999.

R. Tokarski R., Wartościowanie człowieka w metaforach językowych, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1.

B. Maliszewski B., Stereotypizacja i profilowanie symbolicznych znaczeń wybranych zwierząt w językowo-potocznym obrazie świata, „Poradnik Językowy” 2003, z. 8.

Zakres tematów:

Wartości i wartościowanie w języku

Dyskurs językowy (w tekstach politycznych, dziennikarskich, publicystycznych, reklamowych, artystycznych, internetowych etc.)

Stereotypy językowe

Językowy obraz świata

Lingwistyczne profilowanie pojęć

Perswazja i manipulacja językowa

Inne zagadnienia z zakresu pragmatyki językowej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4QXh0IJt_dw0pyrgHoiSiNUfNMgs-eUEWFv63Unl9Z81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1153f161-4c0c-481d-92ba-a3d12a387b92&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Wspólne omawianie ważniejszej literatury oraz dyskusja nad poszczególnymi pozycjami.

Samodzielna praca studentów nad przygotowywanymi przez nich pracami licencjackimi (w konsultacji z prowadzącym i przy jego pomocy).

Metody i kryteria oceniania:

Student zaliczy pierwszy semestr seminarium, jeśli sformułuje temat pracy licencjackiej, sporządzi jej ogólny konspekt oraz listę tekstów naukowych, z których będzie korzystać.

Student zaliczy drugi semestr seminarium, jeśli przygotuje szczegółowy konspekt pracy licencjackiej (który będzie stanowić późniejszy spis treści) oraz napisze pierwszy - teoretyczny - rozdział.

Student zaliczy trzeci semestr seminarium, jeśli odda gotową, skończoną, samodzielnie napisaną pracę licencjacką.

Nie zaliczy seminarium osoba, która popełni plagiat!

Uwagi:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4QXh0IJt_dw0pyrgHoiSiNUfNMgs-eUEWFv63Unl9Z81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1153f161-4c0c-481d-92ba-a3d12a387b92&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)