Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic] Semestr letni 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jerzy Sikora
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aj8--vUDEvCiRVKM7xYSUmUtCUYjm1MZLLTcMGSXINJI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=47bff466-460e-4db0-a587-d6e5eeddc688&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Stanisław Gajda, Styl naukowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

Michał Heller, Jak być uczonym, Kraków 2009.

Piotr Siuda, Piotr Wasylczyk, Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Warszawa 2018.

Józef Tischner, Nauka, w: tenże, Etyka solidarności, Kraków 1981.

Zakres tematów:

Zakres literacki (gatunkowy i czasowy) seminarium licencjackiego.

Wybór tematu.

Cztery stadia czynności (pracy) twórczej według Floriana Znanieckiego.

Konstruowanie tekstu naukowego.

Kompozycja (struktura) pracy.

Techniczne (edytorskie) zasady pisania pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Rozmowa, dyskusja, wykład, analizy i interpretacje utworów literackich, omawianie tekstów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe na ocenę. Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywność na zajęciach, sformułowanie tematu pracy licencjackiej, sporządzenie ogólnego (wstępnego) konspektu (planu) pracy i podstawowej bibliografii.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym (online) na platformie MS Teams. Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aj8--vUDEvCiRVKM7xYSUmUtCUYjm1MZLLTcMGSXINJI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=47bff466-460e-4db0-a587-d6e5eeddc688&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)