Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic] Semestr letni 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Wiesława Tomaszewska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4GhqeHPhlUqWFK13F3RRwIq0zMol5SQQkNx5bceNcWM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a7402718-42c5-4fcb-b3ee-d50c07536183&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podawana studentom podczas zajęć zależności od zainteresowań.

Zakres tematów:

1. Metody pracy naukowej - przygotowanie materiału do opracowywanego tematu. Źródła - poszukiwania literaturoznawcze.

2. Zagadnienia tematu. Przygotowanie tematu pracy licencjackiej.

3. przedmiot refleksji na seminariach: literatura powojenna i "najbardziej współczesna" - proza polska artystyczna (fabularna i niefabularna) i użytkowa w aspekcie określonych kategorii tekstowych.

4. Zakres tematów prac licencjackich: krytyka literacka, eseistyka powojenna, proza polska artystyczna (fabularna i niefabularna) i użytkowa w aspekcie określonych kategorii tekstowych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersatorium z elementami wykładu.

Prezentacja multimedialna.

Wspólna lektura dzieł literackich lub ich fragmentów.

Analiza i interpretacja (udoskonalenie umiejętności badawczych).

Konsultacje.

Przekazywanie materiałów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium w semestrze letnim jest:

1. obecność na zajęciach;

2. dokonanie wyboru tekstu/ tekstów literackich, który/ które będą podstawą pracy licencjackiej;

3. krótkie samodzielne uzasadnienie dokonanego wyboru - jako bezpośrednia podstawa uzyskania zaliczenia.

Uwagi:

Nie mam uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)