Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Dorota Kielak
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aEMqlN6ngDr1m3KZZ7JISrxqgZ7Oly_YM_stg_IN44NA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca53b887-4c20-43a7-a9fe-cc448db867d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura dobrana pod kątem zainteresowań badawczych uczestników seminarium.

Polecana znajomość następujących pozycji:

Ryszard Nycz, Anna Zeidler-Janiszewska, Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków 2006;

Ryszard Nycz, Grzegorz Grochowski, Literackie doświadczenie nowoczesności, Warszawa 2018;

Andrzej Zawadzki, Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego, "Teksty Drugie" 2002, nr 4;

Włodzimierz Bolecki, Doświadczenie i modernizm, "Teksty Drugie" 2006, nr 6;

Ryszard Nycz, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, "Teksty Drugie" 2006, nr 6;

Dominique Maingueneau, Dyskurs literacki jako dyskurs konstytuujący, "Teksty Drugie" 2009, nr 4;

Marta Koszowy, Słowo w kadrze : literatura i fotografia : fotografia i literatura

Rocznik Komparatystyczny 2014, nr 5;

„Każdy z nas jest przybyszem”.

Ryszard Nycz, Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku, "Teksty Drugie" 1999, nr 5;

Tomasz Załuski, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Kraków 2012;

Dorota Kielak, Semantyka przestrzeni sacralnej w twórczości Władysława Stanisława Reymonta, „Studia Bobolanum” 2021, nr 1, s. 135-153;

Dorota Kielak, Między wiarą a filozofią. O problematyce duchowego odrodzenia w prozie Eugeniusza Korwin-Małaczewskiego, „Studia Bobolanum” 2019, nr 4, s. 51-68;

Dorota Kielak, Paradoksy młodopolskiej alegorii, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017, nr, 7, s. 279–289;

Dorota Kielak, Funkcja motywów secesyjnych w prozie Wacława Berenta, w: Dynamika Wacława Berenta, red. Aleksandra Wójtowicz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2016, s. 101-132;

Dorota Kielak, Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku, w: Konserwacja zapobiegawcza środowiska 4: Dziedzictwo niematerialne i pamięć, red. Zbigniew Kobyliński, Jacek Wysocki, seria: Archeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa – Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2015, s. 115-124;

Muzeum w literaturze polskiego modernizmu. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie Dorota Kielak, przypisy Dorota Kielak, Małgorzata Wrześniak, Kraków: Universitas, 2016.

Zakres tematów:

Tematyka seminarium w ogólnych zarysach dotyczy literatury przełomu XIX i XX wieku, szczególnie literackich zapisów kryzysu światopoglądowego ostatnich dekad XIX w., wynikających z tego kryzysu przemian artystycznych i estetycznych, relacji literatury ze sztukami plastycznymi, a także zagadnień z zakresu kultury literackiej drugiej połowy XIX w. i pierwszej połowy wieku XX ze szczególnym uwzględnieniem lat I wojny światowej.

Szczegółowa tematyka spotkań dostosowana do zainteresowań badawczych uczestników seminarium, związana z:

1. twórczością Stefana Grabińskiego,

2. doświadczeniem wojennym w twórczości Stanisława Długosza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Eugeniusza Małaczewskiego,

3. twórczością baśniową Elwiry Korotyńskiej,

4. epistolografią Stanisława Wyspiańskiego,

5. motywem rewolucji w dwudziestowiecznej literaturze fantastycznej

6. zagadnieniem twórczości kobiet przełomu XIX i XX w.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

elementy wykładu, dyskusja - rozwiązywanie problemów interpretacyjnych, referaty magistrantów.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena przygotowania do zajęć i postępów w realizacji pracy magisterskiej.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej, w której przedstawiony zostanie stan badań nad problematyką podejmowaną w pracy.

Praca powinna zostać przesłana w wersji elektronicznej do dnia 7 czerwca 2022 r.

Uwagi:

Uwagi:

Obecność na seminarium obowiązkowa - dopuszczalne dwie nieobecności.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym, zmiana trybu możliwa jedynie w sytuacji zmiany zarządzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)