Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Tomasz Korpysz
Literatura:

Szczegółowa literatura zostanie dostosowana do zaproponowanych przez uczestników seminarium projektów badawczych.

Literatura wstępna:

J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław

1994.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006 (lub wyd.

nast.).

J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne,

Lublin 2007 (lub wyd. nast.).

J. Bartmiński, Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna, Język a Kultura t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2008.

Język a kultura t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. J. Anusiewicz, A. Dąbrowska, Wrocław 2000

Język a Kultura t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2008.

Języka a Kultura, t. 25: Struktura słowa a interpretacja świata, red. J. Kamieniecki, M. Misiak, Wrocław 2015

Język a Kultura, t. 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych - tradycja i zmiana, red. A. Burzyńska-Kamienieniecka, Wrocław 2016

Zakres tematów:

Polszczyzna w perspektywie antropologiczno-kulturowej, m.in.:

etnolingwistyka;

socjolingwistyka;

aksjolingwistyka;

językowy obraz świata;

język pisarzy

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja, prezentacje.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocenianie ciągłe, końcowa praca pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny końcowej jest przygotowanie do zajęć potwierdzone udziałem w dyskusjach i prezentacjami na temat wybranych lektur, a przede wszystkim praca pisemna będąca zarysem podejmowanego problemu badawczego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)